Bestuurscentrum Sittard-Geleen niet naar Oude Markt in Sittard

Oude Markt, Sittard
Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen stelt de raad voor om af te zien van de realisatie van het nieuwe bestuurscentrum aan de Oude Markt in Sittard.

Ook verschillende projecten in het centrum van Sittard worden getemporiseerd, versoberd of gaan niet door.

De afgelopen jaren is het plan ontwikkeld om in het voormalige klooster aan de Oude Markt in Sittard de gemeenteraad en het college van B&W met ondersteunende diensten te huisvesten. Dat gaat dus niet door.

Wethouder Pieter Meekels (o.a. financiën): “Het plan voldoet niet meer aan de budgettaire voorwaarden en het programma van eisen. In het licht van de huidige financiële situatie achten we het als college dan ook niet verantwoord vast te houden aan deze locatie voor de nieuwe bestuurlijke huisvesting. Zo kost alleen al door prijsstijgingen het project 1,2 miljoen euro meer dan in 2017 begroot was. Ook de monumentale beperkingen van het gebouw zorgen voor mogelijk extra kosten .”

De provincie Limburg heeft subsidie toegezegd voor het oorspronkelijk plan aan de Oude Markt. Het college is inmiddels in overleg getreden met het provinciebestuur om dit geld voor de binnenstedelijke ontwikkeling te behouden.

Binnenstedelijke projecten tot en met voorjaar 2019

Naast het afzien van de locatie Oude Markt 1 als nieuwe bestuurscentrum, stelt het college ook voor om de volledige afronding van de projecten Schootsvelden Oost en Den Tempel, de realisatie van het evenemententerrein en het Masterplan Verlichting pas in een later
stadium uit te voeren, afhankelijk van de beschikbaarheid van investeringsmiddelen.

Het college wil, in afgeslankte vorm, de waterberging bij de Schootsvelden Oost en het opwaarderen van de openbare ruimte in Den Tempel wel realiseren. “Dit zijn projecten waarvan, anders dan bijvoorbeeld het Masterplan Verlichting, inwoners, ondernemers of bezoekers van de centra nadelig effect ondervinden als we dit niet uitvoeren. Het eerstgenoemde project is van belang voor het terugdringen van de wateroverlast bij inwoners. En de aantrekkelijkheid van Den Tempel voor ondernemers en bezoekers van het centrum wordt bevorderd door de opwaardering van de open bare ruimte. Voor de aanleg van de waterberging is provinciale subsidie ter beschikking gesteld. Rondom Den Tempel zijn afspraken gemaakt met ondernemers en investeerders over de opwaardering van de openbare ruimte”, aldus wethouder Jos Bessems (o.a. binnenstedelijke ontwikkeling). Ook blijven de stimuleringsregeling voor compactisering en revitalisering van het centrum en de begeleiding van o.a. Streetwise in 2019 overeind. Wel wordt de stimuleringsregeling geëvalueerd voordat definitief besloten wordt in welke vorm deze voortgezet wordt.

Horecastraatje Geleen

In Geleen wordt de komende maanden verder gegaan op de ingeslagen weg, waarbij de aankoop van de resterende panden van het Horecastraatje nog steeds het uitgangspunt is.

Ook wil het college dat het particulier investeringsproject ‘Oude Raadhuis’ wordt gerealiseerd. Daarom wordt meegewerkt aan de herinrichting van het horecaplein op de Markt en de daardoor noodzakelijke herschikking van de marktkramen op de weekmarkt.

Voor het centrum van Geleen wordt eveneens de stimuleringsregeling voor compactisering en revitalisering van het centrum geëvalueerd, met als doel deze voort te zetten en blijft de inzet van CO-3 en Streetwise bestaan in 2019.

Voorjaar 2019 en verder

De voorgestelde maatregelen hebben betrekking op de eerste maanden van volgend jaar. Wethouder Jos Bessems (o.a. binnenstedelijke ontwikkeling): “De komende maanden staan enerzijds in het teken van afgeslankte continuïteit van binnenstedelijke ontwikkelingen in
Sittard en Geleen, anderzijds willen we ondanks het niet realiseren van bestuurlijke huisvesting aan de Oude Markt, wel de daaraan gekoppelde provinciale subsidies veilig stellen als belangrijke impuls voor de binnenstad.”

Voor de periode daarna, vanaf voorjaar 2019, wilt het college de doelen voor de centra opnieuw bepalen op basis van de dialoog met de samenleving en de financiële ruimte die beschikbaar is.

Reacties

article
147451
Het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen stelt de raad voor om af te
https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20181113/bestuurscentrum-sittard-geleen-niet-naar-oude-markt-in-sittard/
2018-11-13T14:55:03+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2018/11/13144134/dominicanenklooster-Sittard-geen-bestuurscentrum.jpg
bestuurscentrum Sittard-Geleen, Oude Markt, Sittard
Gemeenteberichten, Nieuws