Stadspartij wil dat burgemeester direct het formatieproces start

Foto: SGN

Fractievoorzitter Ton Raven van de Stadspartij roept burgemeester Cox op om per direct het formatieproces te starten en daarbij het oorspronkelijke voorstel van de oppositie als uitgangspunt te nemen.

Dat voorstel komt neer op een brede coalitie van gob, CDA en drie of meer andere partijen en een college van 5 wethouders, waarvan zowel gob als CDA er elk één leveren en waarbij de andere partijen samen de 3 andere wethoudersposten invullen.

De Stadspartij wijst erop dat dit voorstel al vrij snel na het ontstaan van de bestuurscrisis is ingediend, maar dat de coalitiepartijen daar niet op wilden ingaan.

Om de impasse te doorbreken werden vervolgens twee informateurs/adviseurs aangesteld. Die brachten afgelopen maandag rapport uit.

Raven: “Het eindrapport van de informateurs bevat weliswaar een groot aantal waardevolle constateringen, maar biedt geen concrete oplossing hoe het nieuwe gemeentebestuur dient te gaan uitzien. Daarvoor zijn de aanbevelingen erg algemeen van aard. Bovendien wordt niet ingegaan op varianten voor College-samenstelling. Niet op een meest gewenste voorkeursvariant en ook niet op mogelijke andere varianten. Daardoor blijft de patstelling tussen coalitiepartijen en oppositiepartijen bestaan.”

Inmiddels duurt de crisis al 3 maanden en is er nog altijd geen beeld van een nieuwe coalitie. Om hier snel een einde aan te maken stelt Raven voor om de fractieleiders zich te laten uitspreken over de vraag hoe een coalitie er bij voorkeur uit zou moeten zien.

Volgens Raven is te verwachten dat als meest gewenste voorkeursvariant het al eerder voorgestelde ‘vijf wethoudersmodel’ naar voren zal komen.

Om niet nog meer tijd te verliezen moet de haalbaarheid van die voorkeursvariant met betrokken partijen per omgaande door de informateurs/adviseurs worden onderzocht. “Afwachten tot weer een nieuwe vergadering volgende week is onnodig tijdverlies,” meent Raven.

Reacties