CDA dient interpellatieverzoek over Artamuse in

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Burgerraadslid Fred Vroomen (gob) heeft het College van B&W schriftelijk gevraagd welke mogelijkheden er zijn om nog dit jaar duidelijkheid te krijgen rond de toekomst van het muziekonderwijs in Sittard-Geleen.

Wethouder Jos Bessems heeft toegezegd daarvoor vier varianten nader uit te werken. Die zouden oorspronkelijk eind oktober gereed zijn. Het College van B&W gaf in een schrijven aan de raad echter aan dat daarvoor meer tijd nodig is en dat volledige duidelijkheid in de vorm van een besluit pas komende zomer is te verwachten. Artamuse verwacht echter in augustus 2020 faillissement aan te zullen moeten vragen omdat de subsidie in 2020 fors wordt verlaagd. Hoe eerder de verschillende scenario’s duidelijk zijn, des te meer tijd hebben alle belanghebbenden om daar adequaat op in te spelen.

Een stuk verder gaat het door CDA-fractievoorzitter Andries Houtakkers ingediende verzoek om een interpellatie naar aanleiding van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders om de discussie en daarmee de besluitvorming met betrekking tot het gesubsidieerd muziekonderwijs in het algemeen en de (voorgenomen beëindiging van de) subsidierelatie met Artamuse in het bijzonder opnieuw uit te stellen en wel tot de zomer van 2020.

“Mede in het licht van een aankondiging door Artamuse van een dreigend faillissement per 1 augustus 2020, alsmede de door de meerderheid van de raad onderkende noodzaak voor het voortbestaan van het muziekonderwijs in Sittard-Geleen is de vraag welke overtuigende redenen deze keer ten grondslag liggen aan het uitstel van behandeling en is voorts de vraag of wel in voldoende mate het financieel risico (5 miljoen euro) dat de gemeente in geval van een faillissement kan lopen wordt onderkend.”

Het verzoek om een interpellatie wordt volgens Houtakkers ook gesteund door PvdA, DNA en SPA en tevens door 50Plus en PVV.

Reacties