Geïmproviseerde afvalbakken op Schwienswei sorteren effect

Foto: F. Mostard

In de strijd tegen zwerfafval heeft werkgroep Vrienden van de Schwienswei op eigen initiatief een aantal geïmproviseerde vuilnisbakken op de Schwienswei geplaatst.

De werkgroep legde het plan voor aan de gemeente en die steunde een proef met twee geïmproviseerde afvalbakken: rechtopstaand ingegraven betonnen rioolbuizen.

De oude metalen bakken die op de Schwienswei stonden werden regelmatig vernield.

De nieuwe afvalbakken blijken wandelaars daadwerkelijk uit te nodigen om er hun afval is te deponeren. Daarop werd besloten om er nog drie bij te plaatsen. Na de bouwvakantie komen er vervolgens nog eens twee bij.

Reacties