GroenLinks stapt uit raadscoalitie; wethouder Kim Schmitz dient ontslag in

Foto: CC0 via Pixabay

Een tijdens de raadsvergadering van woensdag 10 november aangenomen motie van gob en PVV betekent het einde van de deelname van GroenLinks aan de raadscoalitie van Sittard-Geleen.

De motie betreft windpark Holtum-Noord. De indieners stellen voor dat het College van B&W de milieubeoordeling van de regering afwacht vooraleer een definitief besluit te nemen over het windmolenpark in Holtum.

De aanleg van windparken is in het hele land aanleiding voor felle discussies. Het windpark Holtum-Noord is daarop geen uitzondering.

De motie kon rekenen op een grote raadsmeerderheid. Reden voor GroenLinks fractievoorzitter Math de Loo om een schorsing aan te vragen. Volgens De Loo zou de motie leiden tot veel vertraging in de aanleg van het windpark. Vanwege de daarover in de coalitie gemaakte afspraken was de uitslag van de stemming voor GroenLinks aanleiding om per direct uit de coalitie met gob, CDA en Stadspartij te stappen.

Wethouder Kim Schmitz (GroenLinks) zag daarop geen andere mogelijkheid dan haar ontslag in te dienen. Vervangend raadsvoorzitter Marco Schipper – burgemeester Hans Verheijen was wegens ziekte verhinderd – nam kennis van het ontslag en gaf aan dat het ontslag vanaf één maand na indiening ingaat.

Met het wegvallen van GroenLinks hebben de resterende coalitiepartijen met samen 20 zetels nog altijd een raadsmeerderheid.

Cookieinstellingen