Begroting Sittard-Geleen: hoeveel betaalt de burger in 2024?

Foto: SGN

De begroting van de Gemeente Sittard-Geleen voor het jaar 2024 werd afgelopen raadsvergadering goedgekeurd door de gemeenteraad.

Daaruit komt naar voren dat de inwoners van Sittard-Geleen komend jaar gemiddeld meer kwijt zijn aan afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB.

Om met dat laatste te beginnen: woningeigenaren betalen komend jaar gemiddeld 400,66 euro aan onroerende zaakbelasting, een stijging van 17,87 euro (een stijging van 4,2 procent). De rioolheffing gaat met 5,13 euro omhoog naar 230,25 euro (stijging van 2,3 procent) ook de afvalstoffenheffing wordt duurder: het vastrechttarief bedraagt komend jaar 219,12 euro (7,32 euro of 3,5 procent duurder) en het variabel tarief (Diftar) stijgt naar 116,10 euro (3,44 euro of 3 procent duurder). De hondenbelasting blijft in 2024 gelijk aan die van dit jaar.

Meer informatie over de begroting vindt u in onderstaande infographic.

infographic begroting Sittard-Geleen 2024

Cookieinstellingen