Ondernemer & testament

ADVERTORIAL – Een optimaal testament is voor eenieder van belang, maar zeker ook voor de ondernemer.

Enerzijds om goed gebruik te maken van de alle fiscale mogelijkheden die er zijn, maar ook om te voorkomen dat een onderneming en daarmee ook de erfgenamen in betalingsproblemen komen.

Om dit te voorkomen is het voor de ondernemer essentieel om te kiezen voor een optimaal flexibel keuzetestament. Met deze testamentvorm is ook gewaarborgd dat de zogenaamde Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) toegepast kan worden.

De fiscale regeling voor bedrijfsopvolging (BOR)

Middels de BOR kan worden bewerkstelligd dat bij vererving van de onderneming nagenoeg geen belasting verschuldigd is. Er dient dan echter wel onder andere aan de voorwaarde voldaan te worden dat er sprake is van de verkrijging van ondernemersvermogen.

Stel dat een ondernemer overlijdt zonder het hebben van een testament, of met een oud langstlevende testament. In dat geval vererft alles naar de langstlevende en de kinderen, maar de daadwerkelijke verkrijging van alles (dus ook van de onderneming) gaat naar de langstlevende partner. De kinderen verkrijgen slechts een vordering in geld op de langstlevende.

De toepassing van de BOR gaat dus niet op als bijvoorbeeld een kind de onderneming zou willen voortzetten. Het heeft immers geen ondernemingsvermogen verkregen.

Voorbeeld: Stel een onderneming heeft een waarde van 800.000 euro. Als de BOR niet van toepassing is dient er ruim 300.000 euro aan belasting te worden betaald bij overlijden (inkomstenbelasting én erfbelasting), terwijl met de toepassing van de BOR er NIHIL aan belasting verschuldigd is. (voorbeeld op basis van vererving aan partner en/of kind(eren)).

Oudedagsverplichting

Veel ondernemers hebben gekozen om hun pensioen in eigen beheer om te zetten naar een oudedagsverplichting (ODV). Het verdient in deze gevallen wel absoluut aanbeveling in een correct fiscaal testamenten te regelen dat deze ODV zal vererven aan de partner. Dit is immers niet automatisch het geval.

Stel dat een ondernemer zijn vermogen buiten de wettelijke verdeling wil verdelen, en de ODV niet is toegedeeld aan de partner?? Dan krijgt de partner maar slechts een deel van de ODV of misschien wel helemaal niets. Ook is het dan mogelijk dat de fiscus stelt dat wordt gehandeld in strijd met de wettelijke voorwaarden van de ODV waardoor deze ineens tot uitkering komt met alle negatieve fiscale gevolgen van dien.

Maak gerust een vrijblijvende afspraak om een fiscaal specialist uw situatie te laten beoordelen.

0800 – 1031

Waarvan akte.

De Erfrecht Planners
Sittard-Stein-Horst-Herten
www.erfrechtplanners.nl

Reacties