BCT stelt Khaled Daftari aan als partnermanager Duitsland

Hoofdkantoor BCT in Sittard
Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Het in Sittard gevestigde BCT – specialist in Enterprise Information Management – heeft Khaled Daftari (41) aangesteld als partnermanager voor Duitsland.

Daarnaast heeft BCT onlangs nog drie nieuwe aanwinsten verwelkomd. Guido Moonen is gestart als productmarketeer, Marianne Lemmens vervult de functie van business officer, en Philippe Faut is gestart als procesconsultant. Deze uitbreiding ondersteunt BCT in het aanjagen van innovatie en het helpen van organisaties bij het borgen van hun bestaansrecht.

Moonen, Lemmens en Faut zijn in het afgelopen half jaar van start gegaan binnen de businessunit Digital Transformation. Daftari sluit aan bij de businessunit Essentials. Hij heeft een gedegen trackrecord en onder andere voor SAP en Sage gewerkt. Door zijn achtergrond in IT-consultancy heeft Daftari ervaring met het uitvoeren van bedrijfsanalyses rondom hardware en software en het op de markt brengen van oplossingen om belangrijke kostenreducties te realiseren.

BCT heeft als missie de digitale samenleving op maatschappelijk verantwoorde wijze vorm te geven met toonaangevende informatiemanagementtechnologie, zo ook in Duitsland. Partners spelen daarin een belangrijke rol voor BCT als betrouwbare intermediair. Daftari beoogt hier in zijn nieuwe rol een bijdrage aan te leveren: “Door mijn eerdere ervaring in de branches waarbinnen BCT te werk gaat, heb ik veel kennis over de meest voorkomende leveranciers en retailers. Hierdoor weet ik dat de oplossingen en technologieën die BCT biedt enorm in trek zijn op de markt. Ik zie ernaar uit deze waardevolle producten in Duitsland nog beter te profileren en op deze wijze samen met BCT en haar partners te werken aan de digitale samenleving van de toekomst.”

Dimitri Palmen, directeur van BCT: “Wie komt werken bij BCT begeeft zich in het hart van de samenleving. We geven met onze oplossingen een impuls aan de relatie tussen bedrijf en klant of tussen overheid en burger. Nu de klant en burger steeds meer verwachten, is het belangrijk continu te innoveren. Ik ben dan ook blij dat we vier talentvolle mensen aan ons team toevoegen die met ons tot het uiterste willen gaan om de klant verder te helpen.”

Reacties