Het nieuwe erfrecht!

Foto: De Erfrecht Planners

#ADVERTORIAL – Op 1 januari 2003 is het nieuwe erfrecht ingevoerd. Dit nieuwe erfrecht zorgt voor een soort basale langstlevende regeling voor iedereen.

Het feit dat deze regeling is ingevoerd is echter zeker geen reden om geen testamenten te maken met de juiste civielrechtelijke en fiscale inhoud. Door de invoering van de nieuwe wet zijn immers ook een hoop nieuwe mogelijkheden ontstaan om erfbelasting te besparen en vermogen veilig te stellen voor de eigen bijdragen in de zorg.

Naast deze nieuwe mogelijkheden adviseren wij onze klanten ook graag over onder andere de volgende onderwerpen:

  • Voogdij bij minderjarige kinderen;
  • Bewind bij meerderjarige kinderen, als beschermingsbewind;
  • De erfenis laten toekomen aan het eigen bloed;
  • Het voorkomen dat een ex-echtgenoot via minderjarige kinderen inspraak heeft in of zelfs aanspraak op uw erfenis;
  • Kleinkinderen betrekken in de erfenis ter besparing erfbelasting;
  • Huis veiligstellen voor eigen bijdrage zorg (zonder het nu al op naam kinderen te zetten);
  • Iets nalaten aan goede doelen;
  • Erfrechtelijke mogelijkheden voor samengestelde gezinnen;
  • Samenwonen en de erfrechtelijke gevolgen daarvan;
  • Levenstestamenten en volmachten.

De Erfrecht Planners adviseert klanten op het gebied van nalatenschapsplanning, waarbij nadrukkelijk aandacht wordt gegeven aan het veiligstellen van vermogen voor de zorg en het betalen van minder erfbelasting voor particulieren. Ook de volledige afwikkeling van nalatenschappen behoort tot de dienstverlening. De Erfrecht Planners beschikt over 5 advieskantoren in Limburg, te weten in Sittard, Stein, Horst, Herten en Valkenburg a/d Geul.

U bent welkom – op afspraak – voor een vrijblijvend persoonlijk adviesgesprek op een van bovenstaande locaties.

De Erfrecht Planners
0800-1031
www.erfrechtplanners.nl