Een (onbekende) schenkingsvrijstelling

Foto: De Erfrecht Planners

ADVERTORIAL – Als het gaat over schenken van vermogen zijn de meesten onder ons wel op de hoogte van de reguliere jaarlijkse vrijstellingen voor kinderen en kleinkinderen.

Ook de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eerste eigen woning van ruim EUR 100.000 is een bekende en frequent toegepaste vrijstelling.

In het wetsartikel waarin de vrijstellingen zijn geregeld (artikel 33 Sw) staat echter ook een vrijstelling vermeld die veel minder bekend is en daarom waarschijnlijk ook onbemind.

“Van schenkbelasting is vrijgesteld, hetgeen wordt verkregen:….
8°. door iemand, die niet in staat is zijn schulden te betalen, indien en voor zover het verkregene strekt om de begiftigde daartoe in staat te stellen;”

Ten tijde van de grootste crisis na de tweede wereldoorlog zou deze wetsbepaling een waardevolle oplossing kunnen zijn voor velen die schulden te betalen hebben maar daartoe de middelen niet hebben of binnenkrijgen.

Maar hoe dient dit nu te worden uitgelegd?

Als ik de literatuur erop raadpleeg, en ook goed kijk naar het beperkte aantal uitspraken van gerechtshoven omtrent dit artikel blijkt dat er streng gekeken dient te worden naar de positie van de verkrijger en zijn/haar schuldpositie.

De twee belangrijkste criteria om te voldoen aan deze vrijstelling zijn dan als volgt samen te vatten;

  1. Het moet schulden betreffen die “dringende betaling behoeven”, én,
  2. De verkrijger moet daadwerkelijk beschikken over een negatieve vermogenspositie, nadat alle bezittingen en alle schulden met elkaar zijn verrekend.

Kortom; en interessante vrijstelling die ingezet kan worden om mensen écht uit de schulden te helpen!

Wenst u meer informatie over dit onderwerp, of over alle andere onderwerpen aangaande Schenken & Erven? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Mat Scheepers
De Erfrecht Planners
0800-1031

Reacties