Laat de overheid niet over uw erfenis regeren, regel het zelf!

Foto: De Erfrecht Planners

ADVERTORIAL – De Nederlandse wet regelt uiteraard de basis van het erfrecht.

Vanaf 1-1-2003 geldt in Nederland een regeling die sterkt lijkt op de langstlevende regeling die veel mensen lieten vastleggen in hun testament voor de invoering van het nieuwe erfrecht.

Echter, de wettelijke regeling rondom het erfrecht is slechts een basis, én deze regeling is voor iedereen voorgeschreven door onze overheid. Deze overheid heeft er een groot belang bij om belasting te kunnen heffen over het te vererven vermogen, alsmede middels de vermogenstoets in de zorg u te laten meebetalen aan de zorg. Uit uw zorgvuldig opgebouwde vermogen.

Hier kunt u zelf op ingrijpen. Simpelweg door het maken van testamenten waarbij u bewust kiest om van de wettelijke regeling af te wijken en uw vermogen zo laag mogelijk belast te laten zijn. En natuurlijk ook uw vermogen voor het grootste deel veilig te stellen voor de vermogenstoets in de zorg.

Door het maken van compleet ingerichte (fiscale) testamenten en levenstestamenten/volmachten blijft u zelf de baas over uw vermogen en voorkomt u dat de overheid over u regeert op dit gebied.

Laat u zich altijd goed informeren. Laat ons specialisme voor u werken en regel het goed en compleet voor uw nabestaanden.

Namens De Erfrecht Planners

Mat Scheepers