Een fiscaal optimaal testament? Lang niet vanzelfsprekend – *** ADVERTORIAL ***

Foto: De Erfrechtplanners

Een modern testament zou moeten voorzien in uiteenlopende keuzes. Op deze manier zou bij het eerste overlijden de optimale keuze gemaakt kunnen worden voor de verdeling van de nalatenschap.

Dat is voor velen van u zeer interessant, en echt niet alleen voor de mensen met hele grote vermogens.

Voor nagenoeg iedereen met een eigen woning is het bijvoorbeeld interessant om zo een modern testament op te stellen! Toch is het lang niet vanzelfsprekend, en zien wij in onze praktijk dat slechts een heel klein percentage van onze cliënten bij binnenkomst hun zaken echt goed en uitgebreid hebben geregeld.

De oproep aan iedereen is dus; zorg ervoor dat u de juiste keuzes kunt en mag maken na het overlijden van uw partner. Enerzijds om zo weinig mogelijk erfbelasting te hoeven betalen bij het eerste overlijden, anderzijds om uw vermogensbestanddelen (bijvoorbeeld de woning) daar terecht te laten komen waar u dat wenst. Bij u als langstlevende, of alvast bij de kinderen met een regeling van vruchtgebruik aan u als langstlevende partner. Met name om uw huis niet te hoeven “opeten” in de zorg kan deze laatste regeling heel belangrijk zijn.

Op het gebied van erfrecht is onwetendheid de grootste vijand. Veel van onze klanten leven in de veronderstelling dat een oud, en standaard, langstlevende testament al alles regelt, of dat een zogenaamd 2-traps-testament een goede oplossing is.

Niets is helaas minder waar, zeker als er sprake is van een woning in de erfenis!

Er zijn vele mogelijkheden in het nieuwe erfrecht vanaf 2003. Mogelijkheden die er allemaal toe leiden dat u uw vermogen veiligstelt voor de staat en dat uw nazaten minder erfbelasting hoeven betalen en er dus netto meer overblijft van het vermogen waar u uw leven lang voor gewerkt en gespaard heeft.

Uiteraard worden testamenten gemaakt voor de situatie dat er iemand overlijdt.

Het is ook zeer raadzaam om naast deze testamenten te kiezen voor uitgebreide volmachten tussen partners, met een “doorgeef” naar de kinderen, voor het geval de laatste ouder niet meer wilsbekwaam zou zijn. Ook in deze volmachten/levenstestamenten kunnen weer diverse maatregelen worden genomen om het vermogen binnen de familie houden.

Kortom: de mogelijkheden om zaken perfect te regelen zijn legio! De praktijk leert alleen dat maar weinigen het echt goed geregeld hebben.

Kies derhalve niet voor onwetendheid, maar laat u uitgebreid informeren door een van onze gespecialiseerde adviseurs. We hebben kantoren in Horst, Herten, Valkenburg a/d Geul en Sittard, waar we u graag ontvangen met een lekkere kop koffie!

Waarvan akte, Mat Scheepers

De Erfrechtplanners Sittard
Parklaan 9, 6131 KE Sittard
Telefoon 08001031
[email protected]

 

Cookieinstellingen