Bekendmakingen d.d. 09-08-2017

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeente is verplicht bepaalde zaken openbaar bekend te maken. Deze officiële bekendmakingen worden ook gepubliceerd op overheid.nl.

 1. Wijzigingsbesluit Beleidsregels verlenging uitvoeringstermijn gesubsidieerde projecten
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 09-08-2017
 2. Controleprotocol eindverantwoording
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 09-08-2017
 3. Regels subsidiabele kosten projectsubsidies
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 09-08-2017
 4. Beleidsregels met betrekking tot reserves en voorzieningen bij structurele exploitatiesubsidies 2017
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 09-08-2017
 5. Sanctie- en handhavingsbeleid
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 09-08-2017
 6. Reglement registratiebeleid
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 09-08-2017
 7. Registratiebeleid Subsidies
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 09-08-2017
 8. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld; dossiernummer Om17.0175,Dorpstraat 32, 6122 CB Buchten
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Buchten, Dorpstraat
  Publicatiedatum: 09-08-2017
 9. Gemeente Sittard-Geleen – Horecavergunning verleend; dossiernummer OV17.0413, Chapeau XXX,
  Bekendmakingtype: drank- en horecavergunning
  Locatie: Geleen, Rijksweg Zuid
  Publicatiedatum: 09-08-2017
 10. Gemeente Sittard-Geleen – Drank- en Horecawetvergunning verleend; dossiernummer DHW2017-0069,Oos Kaar, Geldersestraat 41-43, 6136 AS Sittard.
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Sittard, Geldersestraat
  Publicatiedatum: 09-08-2017
 11. Gemeente Sittard-Geleen – Exploitatievergunning verleend; dossiernummer OV17.0413, Chapeau XXX, Rijksweg Zuid 127, 6161 BJ Geleen.
  Bekendmakingtype: exploitatievergunning
  Locatie: Geleen, Rijksweg Zuid
  Publicatiedatum: 09-08-2017
 12. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om17.0284, Kruisstraat 27, 6137SX Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Kruisstraat
  Publicatiedatum: 09-08-2017
 13. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om17.0287, Marcellienstraat ong., 6166 CR Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Marcellienstraat
  Publicatiedatum: 09-08-2017
 14. Gemeente Sittard-Geleen – Exploitatievergunning verleend; dossiernummer APV2017-0069,Oos Kaar, Geldersestraat 41-43, 6136 AS Sittard.
  Bekendmakingtype: exploitatievergunning
  Locatie: Sittard, Geldersestraat
  Publicatiedatum: 09-08-2017
 15. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om17.0292, Parklaan 25, 6131 KE Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Parklaan
  Publicatiedatum: 09-08-2017
 16. Gemeente Sittard-Geleen – Terrasvergunning verleend; dossiernummer T2017-0226,Pizzeria Star, Borner Markt 4, 6121 LT BORN.
  Bekendmakingtype: terrasvergunning
  Locatie: Born, Borner Markt
  Publicatiedatum: 09-08-2017
 17. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om17.0329, Bovenstraat 27, 6141 CC Limbricht
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Limbricht, Bovenstraat
  Publicatiedatum: 09-08-2017
 18. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om17.0330, Neptunusstraat 6, 6161 XN Geleen
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Neptunusstraat
  Publicatiedatum: 09-08-2017
 19. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om17.0276, Cortenstraat 6, 6162 AZ Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Cortenstraat
  Publicatiedatum: 09-08-2017
 20. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om17.0278, Apolloniastraat 2-32, Leeuwenhoekstraat 17-47, Odiliastraat 2-32, Lienaertsstraat 49-111, 6164 VT Geleen
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Apolloniastraat, Leeuwenhoekstraat, Odiliastraat,…
  Publicatiedatum: 09-08-2017
 21. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om17.0324, Salmstraat 60, 6161 EN Geleen
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Salmstraat
  Publicatiedatum: 09-08-2017
 22. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om17.0325, Marcus Aurelius kavel AB 08, 6121 NX Born
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Born, Marcus Aurelius
  Publicatiedatum: 09-08-2017
 23. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om17.0328, Jacob van Maerlantlaan 30, 6136TM SITTARD
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Jacob van Maerlantlaan
  Publicatiedatum: 09-08-2017
 24. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om17.0326, Sunikerstraat 2, 6135HK Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Sunikerstraat
  Publicatiedatum: 09-08-2017
 25. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om17.0056, Geleenderweg 15, 17 en 19, 6133 ZA Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Geleenderweg
  Publicatiedatum: 09-08-2017
 26. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om17.0327, Parklaan 4, 6131KG Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Parklaan
  Publicatiedatum: 09-08-2017
 27. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om17.0270, Kerkstraat 16, 6121 LC Born (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Born, Kerkstraat
  Publicatiedatum: 09-08-2017
 28. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om17.0262, Geuweg 20, 6133AD Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Geuweg
  Publicatiedatum: 09-08-2017
 29. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om17.0241, Steenweg 73, 6131 BD Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Steenweg
  Publicatiedatum: 09-08-2017
 30. Besluit Beleidsregels verlagen subsidies POP
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 08-08-2017
 31. Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Bibliotheek en Maatschappij
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 08-08-2017
 32. Bekendmaking besluit tot opneming van emigratie naar genoemd land in de Basisregistratie Personen (BRP)
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 08-08-2017
 33. Bekendmaking besluit opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 08-08-2017
 34. Bekendmaking van het voornemen opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 08-08-2017
 35. Bekendmaking ter inzage legging ontwerpprojectplan Waterwet Herinrichting Groote Molenbeek A73 Oost met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 07-08-2017
 36. Jan Steenstraat 1-17 Sittard, BUS-nummer 2017-110
  Kennisgeving melding Besluit uniforme saneringen (BUS) Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3 van de Wet bodembescherming (Wbb) is ontvangen van Stichting Woonmaatschappij Zo Wonen over het voornemen saneringswerkzaamheden te verrichten. Het be
  Bekendmakingtype: milieu-informatie
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 03-08-2017
 37. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om16.0479, Stationsplein ong., 6131 AS te Sittard (uitgebreide voorbereidingsprocedure).
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Stationsplein
  Publicatiedatum: 03-08-2017
 38. Wijzigingsbesluit van de Subsidieplafonds 2017 voor diverse subsidieregels en beleidsregels
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 03-08-2017
 39. Mandaatbesluit MA
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 03-08-2017
 40. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om16.0479, Stationsplein ong., 6131 AS te Sittard (uitgebreide voorbereidingsprocedure).
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Stationsplein
  Publicatiedatum: 03-08-2017

Reacties