Bekendmakingen d.d. 23-05-2018

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeente is verplicht bepaalde zaken openbaar bekend te maken. Deze officiële bekendmakingen worden ook gepubliceerd op overheid.nl.

 1. Bekendmaking besluit opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 23-05-2018
 2. Reglement Provinciale Adviescommissie Film 2018-2019
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 23-05-2018
 3. Protocol (mogelijke) integriteitsschendingen door leden van Provinciale Staten of leden Gedeputeerde Staten Provincie Limburg 2017
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 23-05-2018
 4. Uitvoeringsregeling Verordening rechtspositie gedeputeerden, Staten- en commissieleden 2017
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 23-05-2018
 5. de Gedragscode bestuurlijke integriteit leden van Provinciale Staten Limburg 2017
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 23-05-2018
 6. Provincie Limburg, besluit m.e.r.-beoordeling Van Kaathoven Nederland B.V., Nieuwstadterweg 11 en Dalderhaag 15 te Sittard
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Sittard, Helstraat
  Publicatiedatum: 23-05-2018
 7. Verordening rechtspositie gedeputeerden, Staten- en commissieleden Provincie Limburg 2017
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 23-05-2018
 8. Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provincie Limburg 2017
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Spaubeek, Beek, Maastricht-Airport, Reuver, Beesel,…
  Publicatiedatum: 23-05-2018
 9. Gemeente Sittard-Geleen – Inrichten gehandicaptenparekeerplaats – Borrekuilstraat in Geleen
  In de Borrekuilstraat komt een individuele gehandicaptenparkeerplaats.
  Bekendmakingtype: verkeersbesluit
  Locatie: Geleen, Borrekuilstraat
  Publicatiedatum: 23-05-2018
 10. Gemeente Sittard-Geleen – Inrichten gehandicaptenparkeerplaats – Jos Klijnenlaan
  In de Jos Klijnenlaan komt een individuele gehandicaptenparkeerplaats.
  Bekendmakingtype: verkeersbesluit
  Locatie: Geleen, Jos Klijnenlaan
  Publicatiedatum: 23-05-2018
 11. Gemeente Sittard-Geleen – Instellen parkeerverbod – Emmaplein in Geleen
  Het parkeerverbod vergroot de manoeuvreerruimte voor in de vakken geparkeerde voertuigen.Bekendmakingtype: verkeersbesluit
  Locatie: Geleen, Emmaplein
  Publicatiedatum: 23-05-2018
 12. Gemeente Sittard-Geleen – Opheffen parkeer- en stopverboden en zebrapaden – Berkenlaan in Sittard
  Door het verdwijnen van de school kunnen genoemde maatregelen opgeheven worden.
  Bekendmakingtype: verkeersbesluit
  Locatie: Sittard, Geleenstraat, Berkenlaan
  Publicatiedatum: 23-05-2018
 13. Vaststelling Jaarstukken 2017
  Vaststelling Jaarstukken 2017
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Heerlen, Hoensbroek, Maastricht, Born, Buchten, Holtum,…
  Publicatiedatum: 22-05-2018
 14. Vaststelling Begroting 2019
  Vaststelling Begroting 2019
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Heerlen, Hoensbroek, Born, Buchten, Holtum, Papenhoven,…
  Publicatiedatum: 22-05-2018
 15. Kennisgeving Besluit Uniforme Saneringen Molenweg (weg), Sittard, BUS 2018-064
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Sittard, Molenweg
  Publicatiedatum: 18-05-2018

Reacties

Cookieinstellingen