Centrale onderwijs- en sportvoorziening in Grevenbicht-Obbicht

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Bent u een inwoner van Grevenbicht of Obbicht? En wil u graag uw mening laten horen aan de gemeenteraad over de onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht?

Dan kunt u zich aanmelden voor de Ronde op 11 oktober. In deze bijeenkomst wil de gemeenteraad een beeld krijgen van het draagvlak voor deze plannen.

Aanleiding

Sinds een aantal jaar pleit het schoolbestuur van Kindante voor nieuwbouw van basisschool de Kingbeek. De school wordt geconfronteerd met een structurele daling van het aantal leerlingen. Daarnaast is Kindante van mening dat de schoolgebouwen technisch en onderwijskundig verouderd zijn. Omwille van de bereikbaarheid is het schoolbestuur voorstander van een nieuwe, centraal gelegen, basisschool. Net als de basisschool, hebben ook de voetbal- en tennisvereniging te maken met een daling van het aantal leden, waardoor de levensvatbaarheid van de verenigingen in het geding komt. Zij vragen daarom om een nieuwe, centrale sportaccommodatie.

Voorbereiding besluitvorming

Het ligt voor de hand beide verzoeken te combineren, in een centrale huisvesting van onderwijs- en sportvoorziening voor Grevenbicht en Obbicht. Ter voorbereiding van de besluitvorming hierover door de gemeenteraad, zijn in de voorbije jaren verschillende trajecten doorlopen. Uit informatiebijeenkomsten is gebleken dat er veel voorstanders zijn van de realisatie van een nieuwe voorziening in het middengebied. Er zijn echter ook bezwaren tegen deze ontwikkeling naar voren gebracht.

De gemeenteraad heeft in juli 2017 een besluit genomen om een voorbereidingskrediet van € 500.000 beschikbaar te stellen om definitieve besluitvorming voor te bereiden. Er wordt nu een aantal onderzoeken uitgevoerd (flora en fauna, Milieu Effect Rapportage, archeologie en externe veiligheid) en er moet worden gestart met de onderhandelingen voor de grondverwerving.

Draagvlak verkennen

Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming door de gemeenteraad, heeft raadslid Marcel Claessens van het gob het initiatief genomen een bijeenkomst te organiseren voor de raad. Het doel hiervan is een beeld te krijgen van het draagvlak bij belanghebbenden voor deze centrale onderwijs- en sportvoorziening. Daarnaast biedt deze bijeenkomst de nieuwe raadsleden de mogelijkheid om uitgebreid kennis te nemen van dit dossier.

Uw mening is belangrijk

Op 11 oktober wordt daarvoor een Ronde georganiseerd waarin de gemeenteraad graag uw mening hoort over deze centrale onderwijs- en sportvoorziening.

Het programma: (19:00-21:00 uur)

  • Opening door de voorzitter van de Ronde
  • Korte toelichting door de heer Claessens van het gob over de reden van zijn initiatief en de inhoud van de Ronde
  • Korte presentatie: “Centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht; waar komen we vandaan, waar staan we nu en waar gaan we naar toe.”
  • Draagvlakverkenning: wat vinden belanghebbenden van het voornemen om over te gaan tot een centrale onderwijs- en sportvoorziening in Grevenbicht-Obbicht?

Voor de Ronde zijn alle fracties van de gemeenteraad uitgenodigd.

De gemeente wil u als belanghebbende uitnodigen aanwezig te zijn en uw inbreng te geven. U kunt aangeven wat u vindt van de plannen voor een centrale onderwijshuisvesting in Grevenbicht-Obbicht.

Indien u aanwezig wilt zijn en tevens uw inbreng wil geven, wordt u verzocht om voor 1 oktober aanstaande een e-mail te sturen aan de [email protected] onder vermelding van “Grevenbicht-Obbicht”.

Reacties

article
142351
Bent u een inwoner van Grevenbicht of Obbicht? En wil u graag uw mening laten
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180912/centrale-onderwijs-en-sportvoorziening-grevenbicht-obbicht/
2018-09-12T15:00:46+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2016/08/11205434/gemeentehuis-geleen-7-augustus-2016.jpg
centrale sport- en onderwijslocatie Grevenbicht-Obbicht, gemeenteraad, Rondé
Gemeenteberichten