Ronde raadszaal Geleen donderdag 24 september 2020

Foto: CC0 via Pixabay

Donderdag 24 september vindt om 19:00 uur een rondevergadering plaats in de raadszaal in het gemeentehuis in Geleen.

De vergadering is op 24 september vanaf 19:00 uur via deze link live te volgen.

Maatregelen in verband met corona

In de raadszaal zijn maximaal 37 personen toegestaan in verband met de inachtneming van de 1,5 meter afstand. Om echter te voorkomen dat bij de behandeling van bepaalde agendapunten het aantal personen in de zaal overschreden wordt, wordt u verzocht zich vooraf aan te melden via [email protected]. Doe dit uiterlijk op de dag voorafgaande aan de vergadering 12:00 uur. Collegeleden, insprekers en ambtenaren die een rol spelen bij de agendapunten hebben voorrang. Bij een verwachte overschrijding van het aantal personen kunnen restricties aan aanmeldingen worden gesteld.

Tijdens de rondevergadering 24 september 2020 staat de Verklaring van geen bedenkingen Windturbinepark Holtum Noord op de agenda.

Reacties