Besluitenlijst Week 22 2022

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 22 van 2022 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst week 22 – 2022

Aanwijzing dagen voor collectieve festiviteiten met verruimde geluidsnormen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (Apv)
Het college van B&W heeft de collectieve festiviteiten met verruimde geluidsnormen voor inrichtingen (horecabedrijven) vastgesteld.
Informatie: Nancy Martens
Telefoon: 06-50645487
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Aanvullend voorbereidingskrediet Middengebied deelplan A en deelplan C
Het college van B&W is akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een eenmalig extra voorbereidingsbudget van € 65.000 en de dekking hiervan te verwerken in de tweede programmarapportage.
Informatie: Kevin Hendrix
Telefoon: 06-24090186
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Infrastructurele werkzaamheden uitbreiding VDL Nedcar
Het college van B&W is akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een budget voor de begeleiding van de werkzaamheden van het bouwteam van de Provincie voor de infrastructurele werkzaamheden voor de uitbreiding van VDL/Nedcar van € 65.000 en de gevolgen van de areaalmutatie voor € 35.797,- per jaar. Dekking hiervan is verwerkt in de tweede programmarapportage.
Informatie: Kevin Hendrix
Telefoon: 06-24090186
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Reacties

Cookieinstellingen