Culturen-Doe-Groep nieuw initiatief in Sittard-Geleen

Han van Mourik, initiatiefnemer Culturen-Doe-Groep
Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

“Geweld en discriminatie moeten plaats maken voor aanpassing en verdraagzaamheid. Het zou toch jammer zijn dat ik mij straks een vreemde in mijn eigen land ga voelen.”

Een hartenkreet van Han van Mourik, die hij schriftelijk uitte aan Koning Willem Alexander en aan de Tweede Kamer. En daarop ontving hij een reactie van minister-president Rutte, waardoor hij zich gesterkt voelt in zijn voornemen om zich in te zetten voor meer onderlinge waardering en begrip voor en tussen de verschillende culturen, waarbij het volgens hem wél zo moet zijn dat mensen zich aanpassen aan de normen en waarden die in Nederland gelden en die het maken tot een land waar je graag wil leven. De minister-president wijst er in zijn brief zelf op dat nieuwkomers die in Nederland willen blijven mee moeten doen in de Nederlandse samenleving.

Om zijn idee handen en voeten te geven startte Van Mourik, inwoner van het Limbrichterveld, een wijk in Sittard-Geleen waar mensen uit veel verschillende culturen wonen, met een door hem Culturen-Doe-Groep gedoopt initiatief. Op 29 april belegde hij in zijn wijk een eerste bijeenkomst voor mensen met uiteenlopende culturele achtergronden.

“Met deze bijeenkomsten van de Culturen-Doe-Groep wil ik mensen uit verschillende culturen samenbrengen, zodat ze over hun cultuur kunnen praten waardoor ze meer begrip voor elkaar krijgen en er meer vertrouwen in de ander ontstaat.” De eerste bijeenkomst werd bezocht door mensen uit de Antillen, Suriname, Sri Lanka en Indonesië. De volgende bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 29 juli in café ’t Amsterdammertje aan de Wielewaalstraat in Sittard. Daar hoopt van Mourik op deelname van buurtbewoners die afkomstig zijn uit Noord-Afrikaanse landen zoals Marokko en Tunesië, maar ook inwoners met een Turkse achtergrond en mensen uit Servië.

Van Mourik is tot dit initiatief gekomen omdat hij vond dat het in Nederland anders moet, te beginnen in Sittard-Geleen. “We moeten niet zo naar de ander wijzen, vooral als het om negatieve zaken gaat, maar we moeten meer open staan voor elkaar en uitgaan van elkaars goede bedoelingen. Dat heeft meteen een heel andere sfeer en dan schep je verhoudingen waar je allemaal beter van wordt, waar je als samenleving verder mee komt.”

Van Mourik streeft ernaar om drie tot vier keer per jaar een bijeenkomst van de Culturen-Doe-Groep te beleggen. De bijeenkomst op zaterdag 29 juli begint om 13:00 uur en duurt tot 14:00 uur.

Reacties

Cookieinstellingen