‘Iedere burger moet trots kunnen zijn op Sittard-Geleen’

Voor het oude stadhuis in Geleen vond dinsdagavond een manifestatie plaats voor meer trots en eendracht in Sittard-Geleen (en Born).

De oproep tot het bijwonen van die manifestatie kwam van Michel van Dijke, bekend van zijn acties voor het behoud van de 400-meter schaatsbaan en de voor Nederland unieke 500-meter wielerbaan (de enige met kombochten) in Geleen. Aanleiding ervoor was het volgens Van Dijke groeiende gevoel van verdeeldheid tussen de verschillende delen van de gemeente Sittard-Geleen-Born. “Iedere burger moet trots kunnen zijn op deze stad en niet het gevoel hebben dat activiteiten in de gemeente ongelijk over de stadsdelen worden verdeeld.”

Daags voor de verkiezingen was dit natuurlijk ‘Gefundenes Fressen’ voor vier van de bij de manifestatie aanwezige lijsttrekkers van de huidige oppositiepartijen: Ivo Tillie van de SP, Jack Renet van SPA, Ton Raven van de Stadspartij en Jos Bessems van DNA-partij. En conform de stijl van elk van die partijen klonken er negatief en positief geladen geluiden. Algemene teneur: de gemeente moet veel transparanter worden bestuurd en de burger moet meer te zeggen krijgen. Nu is dat volgens hen niet het geval en dat is de oorzaak van het gevoel van veel burgers dat zaken ongelijk over de verschillende delen van de gemeente worden verdeeld.

Van links naar rechts: Paul Kubben (PvdA), Ivo Tillie (SP), Jack Renet (SPA), Michel van Dijke (initiatiefnemer manifestatie), Ton Raven (Stadspartij), Leon Geilen (wethouder, gob) en Jos Bessems (DNA-partij).

Van de huidige coalitiepartijen waren PvdA en gob aanwezig. Ook Paul Kubben, lijsttrekker van de PvdA, gaf aan dat de komende coalitie de zaken niet vooraf volledig moet dicht timmeren. En tegen degenen die enkel vanuit hun gevoel ageren zei hij “sta er eens voor open dat je het misschien bij het verkeerde eind hebt”.

Leon Geilen liet weten de insteek van “trots zijn op onze stad” volledig te onderstrepen en haalde tal van voorbeelden aan waarmee Sittard-Geleen (én Born, riep een van de aanwezigen) zich onderscheidt en waar de inwoners wat hem betreft gerust trots op mogen zijn. En wat transparantie betreft hield hij het gehoor voor dat er al heel wat stappen zijn gezet om de burger actief te betrekken bij het vaststellen van plannen en de uitvoering van het beleid. Net als Kubben gaf Geilen aan open te staan voor de gevoelens van de inwoners, mits die terecht zijn.

Er waren geen sprekers van de huidige coalitiepartijen CDA en D66 en oppositiepartij GroenLinks. Ook VVD en nieuwkomers 50PLUS en PVV waren niet vertegenwoordigd.

EMP-News maakte onderstaand video-verslag van de bijeenkomst.

Reacties

Cookieinstellingen