Vragen CDA-fractie over onveilige verkeerssituatie in Limbricht

Foto: beeldcitaat Google

De CDA-fractie heeft bij monde van de raadsleden Schlössels en Brouwers vragen gesteld over de volgens inwoners toenemende verkeersonveiligheid in Limbricht.

Het betreft met name de T-splitsing van de Pagestraat met de Provinciale weg en de kruising van de Provinciale weg met de Bovenstraat en Pastoor Janssenstraat, plekken waar het met name tijdens de spits erg moeilijk is om veilig de Provinciale weg op te rijden of over te steken.

De raadsleden vinden dat de door hen bij de wijkagent namens de inwoners van Limbricht onder de aandacht gebrachte zorgen niet op waarde zijn geschat. Zelf zijn zij tijdens de spitsuren poolshoogte gaan nemen om te constateren dat de zorgen van de omwonenden terecht zijn. Het verzoek om een verkeersspiegel te plaatsen op de Provinciale weg ter hoogte van de Pagestraat om meer overzicht te krijgen op verkeer vanuit Sittard werd door een wijkagent, die overdag poolshoogte is gaan nemen, afgedaan als onnodig.

“Wij vinden het dan zo ontzettend jammer als meldingen van meerdere mensen die daar al jaren wonen op deze manier worden afgedaan en dus eigenlijk niet serieus worden genomen. Dit past niet in de nieuwe bestuurscultuur waarbij het college in gesprek gaat met de burger om signalen op te vangen en daar mee aan de slag wil gaan,” zo schrijven de twee raadsleden.

De veiligheid op de Provinciale weg zou volgens hen ook kunnen verbeteren door tijdens de spitsuren gebruik te maken van de verkeerslichten (eventueel met wat aanpassingen) bij de nabijgelegen voetgangersoversteekplaats, zodat het verkeer daar meer gestructureerd en veiliger verloopt.

De CDA-fractie wil van het College van B&W onder meer horen of men alsnog wil voldoen aan het verzoek van de inwoners om een verkeersspiegel te plaatsen. Verder wil men weten of het College op de hoogte is van de grote drukte tijdens de spitsuren en of men bereid is om het voetgangersverkeerslicht op de Provinciale weg in te zetten om de problemen betreffende oversteken en doorstroming op te lossen.

'

Reacties

article
152182
De CDA-fractie heeft bij monde van de raadsleden Schlössels en Brouwers vragen gesteld over de
https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20190117/vragen-cda-fractie-over-onveilige-verkeerssituatie-in-limbricht/
2019-01-17T08:00:00+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2019/01/16232157/provinciale-weg-limbricht.jpg
Provinciale weg Limbricht, Verkeersveiligheid
Nieuws