Nieuwe EHBO-Veldnorm Evenementenzorg

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De nieuwe EHBO Veldnorm Evenementenzorg (VNEZ) stelt eisen aan organisatoren van evenementen wat betreft de inzet en organisatie van EHBO’ers en andere zorgverleners tijdens evenementen.

De Veldnorm Evenementenzorg stelt eisen aan de professionaliteit, de organisatie en de manier van inzet van EHBO’ers tijdens evenementen. Om daaraan te kunnen voldoen is extra inspanning nodig.

Namens de raadsfractie van het gob heeft burgerlid Fred Vroomen daarover een aantal vragen gesteld aan het College van B&W. De fractie wil graag weten of men zich bewust is van de nieuwe norm en hoe dit in de evenementen en vergunningen geregeld gaat worden. Ook is men benieuwd naar de manier waarop organisatoren van evenementen op deze Evenementen Veldnorm gaan inspelen.

Evenementenzorgorganisaties hebben tot 1 januari 2021 de tijd om hun zorg in te richten volgens de VNEZ.

Meer informatie over deze Evenementen Veldnorm is te vinden op evenementenz.org.

Reacties