Broeksittard, pas 200 jaar bij Nederland…

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Begin 19e eeuw: keizer Napoleon is voorgoed verslagen en verbannen naar het eiland Elba, waar hij ook overlijdt.

De overwinnaars sluiten deze Napoleontische periode af met een groot congres: het Congres van Wenen (1815). Europa wordt staatkundig opnieuw verdeeld: er worden nieuwe staatsgrenzen vastgesteld.

Wat betekende dit alles voor het kleine Broeksittard? Samen met Tudderen en Wehr vormde Broeksittard eeuwenlang één gemeente binnen het hertogdom Gülick/Jülich. Het heeft op geen enkel moment tot de Nederlanden behoord.

En toen werd van de een op de andere dag een staatsgrens bepaald en wel tussen het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, België en Luxemburg) en het Koninkrijk Pruisen. Broeksittard is dan ineens een deel van een onbekend land met een onbekende Standaardtaal en een eveneens onbekend vorstenhuis. Het dorp geldt nu, samen met enkele andere gemeenten (o.a. Sittard), als het jongste stukje Nederland.

Nu, 200 jaar later, is dit hele gebied een vanzelfsprekend deel van Nederland geworden. Maar dit proces liep bij lange na niet zo soepel als men zou denken!

Over de ontwikkeling van deze 200 jaar –  op sociaal, geschiedkundig, godsdienstig gebied – verschijnt binnenkort een rijk gedocumenteerd boek:

1817 – 2017: Broeksittard, 200 jaar bij het Koninkrijk der Nederlanden.

Het boek is een gezamenlijke uitgave van de Stichting Wijkplatform Broeksittard en de Stichting Wijkblad De Hanewijzer Broeksittard.

Op zaterdag, 6 april aanstaande wordt deze eenmalige uitgave officieel gepresenteerd in het Gemeenschapshuis in Broeksittard (aanvang: 15:00 uur).

Tot die dag kan men nog intekenen voor de prijs van € 14,50. Na de presentatie wordt de verkoopsprijs € 18,50. Het boek is dan ook verkrijgbaar bij de boekhandel.

Wilt u het boek alsnog bestellen? Stuur dan een e-mail naar [email protected] en maak het bedrag (€ 14,50) over op bankrekening NL 93 INGB 0002 7293 81 t.n.v. Wijkplatform Broeksittard.

'

Reacties

article
158224
Begin 19e eeuw: keizer Napoleon is voorgoed verslagen en verbannen naar het eiland Elba, waar
https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20190325/broeksittard-pas-200-jaar-bij-nederland/
2019-03-25T12:22:15+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2019/03/24162709/plaatsnaambord-broeksittard.jpg
Broeksittard, pas 200 jaar bij Nederland…
Nieuws