Maximum snelheid N276 ter hoogte van Doenrade wordt 50 km/u

N276 bij Doenrade
Foto: beeldcitaat Google

De Provincie Limburg gaat op de provinciale weg N276 ter hoogte van Doenrade (gemeente Beekdaelen) de maximum snelheid verlagen van 80 km/u naar 50 km/u.

Dit wordt gedaan om de verkeersveiligheid te verhogen. Ter plaatse van de bushalte bij Doenrade steken fietsers en voetgangers de provinciale weg over, wat leidt tot onveilige verkeerssituaties.

In de nacht van 24 op 25 april passen we de bebording aan. Om de weggebruikers extra te attenderen op deze snelheidsverlaging brengen we bij de huidige oversteek extra belijning aan. Deze wegwerkzaamheden worden gecombineerd met wegwerkzaamheden ter hoogte van de Windrakerberg in Sittard, waar nieuwe wegmarkering wordt aangebracht. Door het combineren van deze werkzaamheden houden we de overlast voor de omgeving zo beperkt mogelijk. De werkzaamheden kunnen evengoed wat hinder veroorzaken. We hopen op uw begrip hiervoor.

Directe aanleiding voor de verlaging van de maximum snelheid zijn diverse klachten van zowel weggebruikers als omwonenden in de directe omgeving over te hoge snelheden en onveilige verkeerssituaties. Deze worden veroorzaakt door het verkeer rijdende over de N276 en overstekende voetgangers (die gebruik maken van het openbaar vervoer) en fietsers. Na afstemming met de gemeente Beekdaelen heeft wegbeheerder Provincie Limburg besloten de snelheid voor de duur van een jaar te verlagen. Na dit jaar, maar ook tussentijds, wordt de nieuwe situatie geëvalueerd. Indien nodig, passen we de situatie aan.

In de loop van 2019 start de Provincie met een gebiedsverkenning ‘Draaischijf van Limburg’ waarin de N276 wordt meegenomen. Vooruitlopend op deze verkenning wil de Provincie deze locatie al verkeersveiliger maken. Vandaar dat deze maatregelen op dit moment al worden getroffen.

Bron: Provincie Limburg

Reacties