Centrummanagement Geleen wil direct actie op parkeerbeleid

Salmstraat, Geleen
Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Het Centrummanagement van Geleen (CmG) heeft schriftelijk gereageerd op de door het College van B&W voorgestelde maatregelen ter stimulering van het Geleense centrum.

Men laat weten dat de maatregelen zoals ze op dit moment zijn geformuleerd niet worden gedragen door de ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum van Geleen, waarvoor het Centrummanagement als vertegenwoordiger optreedt.

“In diverse gesprekken met de gemeente hebben wij middels het aanleveren van passantentellingen, omzetcijfers en informatie over klantbezoeken aangegeven dat de nood in het centrum van Geleen hoog is. Het is niet vijf over twaalf, maar het is ondertussen half een. De beslissing om de eerste twee uur gratis parkeren in de parkeergarage te schrappen heeft geleid tot een extreme terugloop van consumenten die ons centrum bezoeken. Dit is overal in het centrum merkbaar. Steeds meer ondernemers overwegen hun deuren te sluiten. De afgelopen twee weken hebben Trekpleister en Hendriks Bloemen hun deuren definitief gesloten!”, zo schrijft Centrummanagement Geleen in de brief.

Het College van B&W heeft de volgende vijf maatregelen voorgesteld aan de gemeenteraad om het Geleense Centrum op te peppen, te weten:

  1. Gereduceerde parkeertarieven op basis van retail-bestedingen;
  2. Aanpassen stimuleringsregeling naar regeling voor maatwerk;
  3. Vergroten van groenbeleving;
  4. Doorpakken Oude Raadhuis;
  5. Verruiming uitstalbeleid in het centrum

Ten aanzien van het eerste punt stelt het CmG het volgende: “Waardebonnen ter beschikking stellen op basis van retail-bestedingen is in de praktijk moeilijk uitvoerbaar.” Het CmG plaatst bij dit systeem een aantal kritische kanttekeningen en verwacht verder dat het systeem meer zal kosten dan het gaat opleveren. Het tegenvoorstel dat het CmG het College van B&W wil doen is om per 1 augustus 2019 anderhalf uur gratis parkeren in de parkeergarage Markt aan de bezoekers van het centrum aan te bieden. “Op korte termijn kunnen wij alléén met parkeren het verschil maken. Onze aandacht dient vooral uit te gaan naar het behouden van bestaande ondernemers.”

Het CmG wil daarom het budget voor parkeermaatregelen verhoogd zien en vindt verder dat het budget voor Streetwise omlaag kan.

Ten aanzien van de maatregelen 3 tot en met 5 stelt het CM: “Het vergroten van de groenbeleving, het opnieuw in de markt zetten van het Oude Raadhuis als horecagelegenheid en het verruimen van het uitstalbeleid in het centrum zijn maatregelen die of al zijn gebudgetteerd of waarvan het proces al enige tijd loopt.”

Kortom: er is wat de Geleense vastgoedeigenaren en ondernemers maar één stap mogelijk om op korte termijn iets aan de kelderende bezoekersaantallen en winkelomzetten in het Geleense centrum te doen: het parkeerbeleid ten aanzien van de Marktgarage in Geleen grotendeels terugdraaien naar de situatie van voor 1 januari. Niet wat betreft de verhoogde parkeertarieven, maar wel wat betreft het eerste anderhalf uur (was voor 1 januari 2 uur) gratis parkeren.

'

Reacties

article
165431
Het Centrummanagement van Geleen (CmG) heeft schriftelijk gereageerd op de door het College van B&W
https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20190626/centrummanagement-geleen-wil-direct-actie-op-parkeerbeleid/
2019-06-26T08:04:43+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2019/06/13185537/salmstraat-geleen-2019.jpg
actie op parkeerbeleid, Centrummanagement Geleen
Nieuws