Bijzondere vondsten tijdens opgravingen in Geleen

Tijdens archeologisch onderzoek in De Haese in Geleen zijn enkele opmerkelijke vondsten gedaan. Het gaat om scherven uit de ijzertijd en resten van een holle weg die waarschijnlijk uit de Romeinse tijd stamt.

Het archeologisch onderzoek vond plaats in het kader van de toekomstige woningbouw langs de Rijksweg-Noord ter hoogte van de Laan van Westfalen. “We wisten wel dat in deze buurt mogelijk sporen uit de ijzertijd in de grond zaten, maar dat je dan daadwerkelijk iets vindt is bijzonder,” zegt archeoloog Joris Brattinga, die afgelopen week de vondsten blootlegde.

Ook wethouder Jos Bessems (Binnenstedelijke ontwikkeling, Archeologie) is enthousiast: “Onze gemeente was in het verre verleden al een interessante plaats om te verblijven. Er zijn sporen van bandkeramiek, uit de ijzertijd, de Romeinen en Kelten, op meerdere plaatsen. Het is goed om te weten waar je vandaan komt. Dat kan helpen bij het uitzetten van onze koers naar de toekomst. De toekomstige bewoners bevinden zich straks op waardevolle grond.”

Met name de resten van een holle weg, die in noord-zuidrichting liep (tusssen Geleen en Sittard), zijn bijzonder. “Nu blijkt dat er duizenden jaren geleden al een verbinding was vlakbij de huidige Rijkswegboulevard. Die verbondenheid van toen streven we met het plan De Haese ook na,” aldus projectwethouder Pieter Meekels.

De archeologen hebben, nadat de gemeenteraad in mei akkoord is gegaan met het budget voor het onderzoek, proefsleuven gegraven. Daarna is op enkele plekken vervolgonderzoek geweest. Er zijn scherven gevonden van kruiken uit de ijzertijd (800 tot 50 voor Christus), stukken keramiek uit de Romeinse tijd en verkleuringen in de grond die wijzen op een holle weg. Een precieze datering van de weg is (nog) niet te geven. Vast staat dat de weg er al voor de Middeleeuwen gelegen moet hebben. Uit de verkleuringen in de grond blijkt dat het om een holle weg ging (eigenlijk een karrenspoor), die onderin ongeveer twee meter breed was en aan het maaiveld zo’n zeven meter breed was.

De gevonden scherven wijzen er op dat in de laatste honderden jaren voor de geboorte van Christus in De Haese al mensen woonden. Opmerkelijk is dat ze woonden in huizen die niet of nauwelijks een fundering hadden.

De komende tijd wordt wat gevonden is in het gebied gedocumenteerd door de archeologen. De bouw van circa 36 woningen wordt voorbereid en start naar verwachting nog dit jaar.

Bijschrift bij de foto boven het bericht: Archeoloog Joris Brattinga, wethouder Jos Bessems, stadsarcheoloog Marion Aarts en wethouder Pieter Meekels (v.l.n.r.) bekijken ter hoogte van de voormalige holle weg de resten uit de ijzertijd.

Reacties