Vier partijen samen op zoek naar nieuwe coalitie

Foto: SGN

Geen informateur(s), maar twee coalitiepartijen – PvdA en GroenLinks – en twee oppositiepartijen – D66 en PVV – gaan samen de mogelijkheden voor een nieuwe brede coalitie voor Sittard-Geleen onderzoeken.

Dat is de uitkomst van de het door burgemeester Sjraar Cox belegde besloten overleg tussen de twaalf raadsfracties.

De burgemeester riep de fracties middels een brief bijeen voor dat besloten overleg nadat het CDA de informateurs/adviseurs schriftelijk had laten weten niet te willen meegaan in hun advies om een brede coalitie te vormen met gob en CDA als kern.

Wat het CDA betrof is dat geen optie omdat bij die partij het vertrouwen in het gob voor een dergelijke coalitie ontbreekt. Het CDA gaf aan vast te willen houden aan het ‘5-wethoudersmodel’, waarbij gob en CDA elk één wethouder leveren en de overige 3 door de andere partijen worden geleverd. Voor dat nieuwe college moet het bestaande raadsprogramma als leidraad dienen.

Fractievoorzitter Andries Houtakkers van het CDA liet weten dat hij in de uitnodigingsbrief van burgemeester Cox aan de raadsfracties voor overleg over de ontstane situatie boosheid bespeurde en noemt dat een slechte raadgever. Houtakkers heeft Cox daarom laten weten dat over ieder woord in de brief aan de informateurs is nagedacht en in de context is afgewogen. Hij geeft aan dat hij dat al vanaf het begin van het proces doet; vanaf de mededeling aan informateurs bij de start van de informatie dat Noël Lebens niet beschikbaar zal zijn als wethouderskandidaat – enerzijds om persoonlijke redenen en anderzijds om geen sta-in-de-weg te zijn bij de vorming van een college – tot en met zijn laatste brief. Houtakkers zegt verder dat dit overigens ook zo zal blijven in de verdere voortgang van het proces.

De opdracht aan PvdA, GroenLinks, D66 en PVV wordt unaniem door alle 12 raadsfracties gesteund. Hun opdracht is het verkennen van een brede coalitie die verder kan op basis van het in het bestaande coalitieakkoord vormgegeven en tevens om een brug te slaan tussen de fracties en de onderlinge verhoudingen te verbeteren.

De raadsfracties verwachten over anderhalve week een eerste tussentijds verslag.

Reacties

Cookieinstellingen