Informatiebijeenkomst Energie Coöperatie Sittard-Geleen over windenergie

Foto: CC0 via Pixabay

ECSG is een coöperatieve vereniging van burgers met als werkgebied de kernen Sittard, Geleen, Born en omliggende dorpen.

De circa 30 leden houden zich bezig met energiebesparing en het opwekken van duurzame, schone energie. ECSG wil samen met u windenergie realiseren in onze gemeente. Dus voor u, door u en met u!

Om de omslag naar duurzame energie te maken zal er de komende jaren overal in Nederland aan wind- en zonne-energie gewerkt worden.

ECSG vindt het belangrijk om haar windproject in goed overleg met de omgeving en met respect voor mens en natuur uit te voeren. ECSG denkt dat het beter kan dan tot nu toe in Holtum-Noord is gebeurd. Bovendien vloeien de opbrengsten niet weg naar een groot commercieel bedrijf, maar naar de leden van de energiecoöperatie en naar de directe omgeving en omwonenden.

Voor het bouwen van één of meer windmolens werkt ECSG samen met de coöperatie Zuidenwind (zie www.zuidenwind.org), die al meerdere windmolenparken in Limburg gerealiseerd heeft. Zij ondersteunen ECSG met hun ervaring en expertise om dit initiatief een succes te laten worden. En dit alles uiteraard in goed overleg met het gemeentebestuur en de gemeenteraad.

Uitnodiging Informatiebijeenkomst

Op 24 maart in organiseert ECSG om 20:00 uur een informatiebijeenkomst in Kasteel Limbricht, Allee 1 in Limbricht. Inloop vanaf 19:30 uur. De informatiebijeenkomst is bedoeld voor iedereen die is geïnteresseerd om samen met ECSG één of meer windmolens te realiseren.

Om de bijeenkomst bij te wonen hoeft u nog geen lid te zijn van de coöperatie, en bent u tot niets verplicht.

ECSG legt tijdens de bijeenkomst uit hoe een windmolen tot stand komt – van planning tot inbedrijfname, en welke rol de coöperatie, haar leden en omwonenden hierin hebben. ECSG laat ook zien wat dit voor de leden en de coöperatie financieel kan opleveren en legt uit hoe de risico’s van een investering tot een minimum worden beperkt.

Lidmaatschap ECGS

Voor een bedrag van €15 per jaar bent u lid van ECSG. U kunt als lid meepraten, meebeslissen en meewerken aan onder andere de ontwikkeling van windenergie in onze gemeente. Als lid kunt u ook ondernemen in duurzame energie. Dat doet u door participaties te kopen van de coöperatie, maar een verplichting is dit zeker niet.

Reacties