Pilot Schuldenloket verlengd wegens corona-maatregelen

Foto: CC0

Op 1 januari 2020 is de Rechtbank Limburg in samenwerking met de gemeenten Sittard-Geleen, Weert, Roermond en Maastricht, Kredietbank Limburg en Plangroep de pilot Schuldenloket gestart.

Het Schuldenloket is een fysiek loket binnen de Rechtbank, waarnaar rechters op zitting mensen met financiële problemen kunnen doorverwijzen. De pilot heeft een looptijd van 1 jaar en zou in januari 2021 geëvalueerd worden. Vanwege de corona-maatregelen is het aantal rechtbankzittingen tot een minimum beperkt, waardoor er gedurende enkele maanden geen of nauwelijks invulling kan worden gegeven aan de pilot.

Om in de evaluatie tot een representatieve effectmeting en kosten/batenanalyse van de pilot te kunnen komen, heeft de Rechtbank Limburg, in overleg met de betrokken gemeenten, besloten de pilot met 6 maanden te verlengen. De evaluatie vindt dan medio 2021 plaats.

Reacties