Bekendmakingen d.d. 15-07-2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeente is verplicht bepaalde zaken openbaar bekend te maken. Deze officiële bekendmakingen worden ook gepubliceerd op overheid.nl.

 1. Nadere subsidieregels kerken 2020-2023
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-07-15
 2. Subsidieplafonds 2020 voor diverse subsidieregels
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-07-15
 3. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om20.0243, Odasingel 70, 6131 GX Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 4. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0159, Daalstraat 41, 6165 TJ Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 5. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0173, Odasingel 12, 6131 GV Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 6. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0322, Vermeerstraat 40, 6165 AL Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 7. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0323, Wilhelminastraat 39, 6131 KM Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 8. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0325, Kastanjelaan 21, 6163 GR Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 9. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0242, Langs de Heij 11, 6136 KR Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 10. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0244, Handelsstraat 34 A, 6135 KL Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 11. Gemeente Sittard-Geleen – verleend Drank- en Horecawetvergunning, Boutique Fashion Food Beauty, dossiernummer OV20.0225, Tudderenderweg 127, 6137 CC Sittard .
  overig – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 12. Gemeente Sittard-Geleen – verleend Exploitatievergunning inclusief terras, Boutique Fashion Food Beauty, dossiernummer OV20.0225, Tudderenderweg 127, 6137 CC Sittard
  exploitatievergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 13. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0336, Hennekuilstraat 4A, 6121 KW Born
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 14. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0321, Vermeerstraat 38, 6165 AL Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 15. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0327, Salviusstraat 2, 6141 LK Limbricht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 16. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0308, Agricolastraat 53, 6131 JW Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 17. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0314, Beatrixlaan 15, 6165 CW Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 18. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0324, Watersleyerweg 61, 6151 BC Munstergeleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 19. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0251, Wilhelminastraat 11, 6131 KK Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 20. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0231, Wilhelminastraat 30, 6131 KP Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 21. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning geweigerd; dossiernummer Om20.0291, Augustinusstraat 61, 6161 AJ Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 22. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0282, Charles Beltjenslaan 19, 6132 AE Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 23. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0237, Gasthuisgraaf 9, 6136 KS Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 24. Gemeente Sittard-Geleen – Ontheffing geluidhinder APV art 4:6 lid 1, dossiernummer APV20.007, traject Born-Holtum Noord ter hoogte van Achter de Hoven 24 en Aan de Laadhaven 2-4.
  overig – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 25. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0319, Hoek Op de Vey – Beekhoverstraat, 6165 CD Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 26. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0313, Marshallstraat 32, 6135 CC Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 27. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0254, Boulevard 21, 6127 AX Grevenbicht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 28. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0255, Arendstraat 12, 6135 KT Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 29. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0267, Geleenstraat 10, 6151 EX Munstergeleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 30. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0277, Tudderenderweg 250, 6137 LB Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 31. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0315, Stadsvoogdplein 3, 6132 TM Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 32. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0312, Geldakkerstraat 2, 6151 BX Munstergeleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 33. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0153, Grootveldstraat 18, 6141 LT Limbricht (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 34. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0276, Holtum-Noordweg 11 1, 6121 RE Born (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 35. Gemeente Sittard-Geleen – Aanvraag evenementenvergunning, dossiernummer OV20.0196, Sportcentrumlaan 9, 6136 KX Sittard
  evenementenvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 36. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0190, Industrieweg 6, 6163 AH Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 37. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0212, Nijverheidsstraat 20, 6135 KJ Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 38. Gemeente Sittard-Geleen – Vergunningsvrij bouwen; dossiernummer Om20.0256, Rondstaai 20, 6127 AD Grevenbicht
  overig – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 39. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0224, Dorpstraat 42, 6122 CB Buchten (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 40. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0320, Putstraat 66, 6131 HN Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 41. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0329, Houtstraat 65, 6127 EC Grevenbicht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 42. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0199, Van Lennepstraat 9, 6166 VX Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 43. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0227, ter hoogte van Rembrandtlaan 63, Lienaertsstraat 60 en Dunantstraat naast nr. 25 en 26 te Geleen, 6165 AW Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 44. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0301, Broekstraat 13, 6133 BM Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 45. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0278, Walramstraat 46, 6131 BN Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 46. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0316, Leyenbroekerweg 90, 6132 CH Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-07-15
 47. Rectificatie kennisgeving terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan en bijbehorende ontwerp-vergunningen ‘Uitbreiding VDL Nedcar’ d.d. 1 juli 2020 (foutief mailadres voor indienen zienswijzen)
  overig – Limburg – 2020-07-14
 48. Provincie Limburg, besluit Omgevingsverordening Limburg, Locatie Rijksweg A79,
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-07-14
 49. Ondermandaatbesluit Cluster Juridische Zaken en Inkoop
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-07-13
 50. Kennisgeving Ontwerp wijzigingsverordening Limburg 2014 artikel 2.4.2
  overig – Limburg – 2020-07-10
 51. Gemeente Sittard-Geleen – voorontwerp van het bestemmingsplan Noordelijke schootsvelden
  bestemmingsplan – Sittard-Geleen – 2020-07-09
 52. Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/Chemelot Campus B.V., deelinrichting Brightlands Chemelot Campus, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/Chemelot Campus B.V., deelinrichting Brightlands Chemelot Campus, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-07-09
 53. Toekenning uitsluitend recht Stichting Samenwerkende VVV’s Limburg
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-07-09
 54. Provincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Hondsbroek, Born, BUS 2020-089
  overig – Limburg – 2020-07-09
 55. Gemeente Sittard-Geleen – voorontwerp van het bestemmingsplan Noordelijke schootsvelden
  bestemmingsplan – Sittard-Geleen – 2020-07-09

Reacties