Bekendmakingen d.d. 12-08-2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeente is verplicht bepaalde zaken openbaar bekend te maken. Deze officiële bekendmakingen worden ook gepubliceerd op overheid.nl.

 1. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning ontwerpbesluit verlenen; dossiernummer Om20.0059, Stationsdwarsstraat 1, 1A en 1B, 6131BA te Sittard (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 2. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0325, Kastanjelaan 21, 6163GR Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 3. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0342, Graetheide 47, 6121 RM Born (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 4. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0254, Boulevard 21, 6127AX Grevenbicht (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 5. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0310, Haagstraat 34, 6151 ED Munstergeleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 6. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0340, Aan het Broek 51, 6137 TJ Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 7. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning geweigerd; dossiernummer Om20.0308, Agricolastraat 53, 6131JW Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 8. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0261, Kerkepad 2, 6131EZ Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 9. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0372, Station Geleen-Lutterade, Minister Ruysstraat , 6162 XK Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 10. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0298, Dr. Nolenslaan 113, 6136GM Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 11. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0285, Grote Dries 27, 6123BX Holtum
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 12. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0348, Kerkepad 2, 6131 EZ Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 13. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0321, Vermeerstraat 38, 6165 AL Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 14. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0335, Tudderenderweg 307 A 24, 6137LA Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 15. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning geweigerd; dossiernummer Om20.0344, Heistraat 52, 6142 AM Einighausen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 16. Gemeente Sittard-Geleen – verleend Drank- en Horecawetvergunning, De Biljartacademie, dossiernummer OV20.0257, Handelsstraat 34A, 6135 KL Sittard De burgemeester van Sittard-Geleen heeft de volgende Drank- en Horecawetvergunning verleend.
  overig – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 17. Gemeente Sittard-Geleen – verleend Exploitatievergunning exclusief terras, De Biljartacademie, dossiernummer OV20.0257, Handelsstraat 34A, 6135 KL Sittard
  exploitatievergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 18. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0295, Kleine Kommel 12, 6151EE Munstergeleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 19. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning ontwerpbesluit verlenen; dossiernummer Om20.0059, Stationsdwarsstraat 1, 1A en 1B, 6131BA te Sittard (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 20. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0182, Nobelstraat 25, 6164BP Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 21. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0242, Langs de Heij 11, 6136KR Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 22. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0281, Leyenbroekerweg 29-31, 6132CA Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 23. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0322, Vermeerstraat 40, 6165 AL Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 24. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0286, Kerkepad 2, 6131 EZ Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 25. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0301, Broekstraat 13, 6133BM Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 26. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0360, Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 27. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0340, Aan het Broek 51, 6137TJ Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 28. Gemeente Sittard-Geleen – Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde ingevolge art. 2.12 lid sub a, onder2 Wabo in samenhang met art. 110a lid 1 Wet geluidhinder verleend ; dossiernummer Om20.0281, Leyenbroekerweg 29-31, 6132CA te Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure).
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 29. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0351, De parkeerplaats wordt gebruikt voor alle woningen van Smithlaan 42-58, 6135JJ Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 30. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0311, Sportcentrumlaan 2, 6136 RX Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 31. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0352, Groenstraat 95-97 , 6162EN Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 32. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0370, Rijksweg Zuid 122, 6161 BS Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 33. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0326, Deze aanvraag heeft betrekking op de adressen: Oude Heerlenerweg 12 Oude Heerlenerweg 12A Oude Heerlenerweg 12B Oude Heerlenerweg 12C, 6133BS Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 34. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0369, Karel de Grotestraat 19, 6132EG Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 35. Gemeente Sittard-Geleen – Vergunningvrij bouwen; dossiernummer Om20.0316, Leyenbroekerweg 90, 6132CH Sittard
  overig – Sittard-Geleen – 2020-08-12
 36. Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/DSM Industriegrond B.V., deelinrichting Ketenparken Site Chemelot, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-08-11
 37. Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/Plastic Energy B.V., deelinrichting TAC-plant, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-08-11
 38. Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/SABIC Limburg B.V., deelinrichting Logistics C&I (Haven Stein), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-08-11
 39. Bekendmaking besluit opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2020-08-11
 40. Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen en behouden van een leegloopvoorziening in de Bosgraaf in het kader van de aanpassing van de overstort waterhuishouding op het terrein van Mitsubishi Born in de gemeente Sittard-Geleen
  watervergunning – Waterschap Limburg – 2020-08-07
 41. PrivacyProtocol BsGW & deelnemers
  verordeningen en reglementen – Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen – 2020-08-07
 42. Besluit gegevensverstrekking BsGW
  verordeningen en reglementen – Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen – 2020-08-07
 43. Delegatie- en Mandaatbesluit Wet basisregistratie adressen en gebouwen Sittard-Geleen
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-08-07
 44. Delegatie- Mandaatbesluit Wet basisregistratie adressen en gebouwen Sittard-Geleen
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-08-07
 45. Mandaatbesluit Wet basisregistratie grootschalige topografie Sittard-Geleen
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2020-08-07
 46. Provincie Limburg, ontwerpbesluit Wet bodembescherming, Nusterweg/ Rijksweg Noord (voormalig Philips terrein), Sittard, LI188300310
  overig – Limburg – 2020-08-06
 47. Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden gemeente Sittard-Geleen 2020
  verordeningen en reglementen – RUD Zuid-Limburg – 2020-08-06
 48. Ondermandaatbesluit laden en lossen ADR van de gemeente Sittard-Geleen aan de Directeur RUD Zuid-Limburg 2020
  verordeningen en reglementen – RUD Zuid-Limburg – 2020-08-06
 49. Leidraad Invordering BsGW
  verordeningen en reglementen – Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen – 2020-08-06

Reacties