PvdA: Chemelot moet een goede buurman zijn

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Fakkelen, geur- en geluidsoverlast en de uitstoot van chemische stoffen. De duizenden buren van Chemelot in Sittard-Geleen hebben het maar te doen met hun grote buurman.

Profiteren van de enorme winsten doen ze echter nauwelijks. PvdA Limburg vindt dat daar verandering in moet komen.

Motie

Bij de afgelopen begrotingsbehandeling diende de fractie daarom een motie in die het provinciebestuur oproept om samen met Chemelot beter met omwonenden in gesprek te gaan over de leefbaarheid en de veiligheid in de wijken rondom het bedrijventerrein. Ook heeft het provinciebestuur de opdracht gekregen om samen met gemeenten en Chemelot een leefbaarheidsfonds op te richten.

Leefbaarheidsfonds

“Met het leefbaarheidsfonds kunnen omwonenden zelf bepalen hoe ze de leefbaarheid in hun wijk willen verbeteren. Dat kan gaan om zonnepanelen voor de straat of een speeltuintje voor de jeugd. De buren van Chemelot ervaren regelmatig zware overlast van de chemische fabrieken op het bedrijventerrein. Om die overlast te compenseren mogen ze best meedelen in de enorme winsten die aan de overkant van de straat gemaakt worden. Dat is wel zo eerlijk. En met zo’n leefbaarheidsfonds kan dit”, zegt Statenlid Aleida Berghorst, indiener van de motie.

Aangenomen

De motie werd aangenomen door de Provinciale Staten. “Nu is het tijd dat Chemelot laat zien dat het een goede buurman is. Dat het niet alleen overlast veroorzaakt, maar ook kan bijdrage aan een fijne, veilige en gezonde buurt!”, aldus Berghorst.

Reacties