Bekendmakingen d.d. 16-12-2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Hieronder vindt u een wekelijks overzicht van links naar officiële bekendmakingen betreffende de Gemeente Sittard-Geleen.

De links werden overgenomen van overheid.nl. Daar vindt u altijd de meest recente bekendmakingen.

 1. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om20.0619, Irenelaan 6, 6165CN Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 2. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aanvraag ingetrokken; dossiernummer Om20.0609, Kennedylaan 18, 6141CB Limbricht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 3. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0605, Romeinenstraat 16, 6132GN Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 4. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0586, Veestraat 42 A, 6134VJ Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 5. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0624, Karel Doormanstraat 20, 6127 BW Grevenbicht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 6. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0592, Tunnelstraat 1, 6135BP Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 7. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0619, Irenelaan 6, 6165CN Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 8. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0600, Nusterweg 66, 6136XB Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 9. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0501, Slotmakershof 11, 6162 JK Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 10. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0618, Leinaertstraat, Stikkerstraat en Spaubeeklaan, 6164 GH Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 11. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0623, Baandert 47, 6136EN Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 12. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit; dossiernummer AB20.0062, Pastoor Vonckenstraat 9 6166 CV Geleen
  overig – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 13. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0573, Vermeerstraat 23, 6165 AH Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 14. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0611, Graafschapstraat, 6137SB Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 15. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0582, Leyenbroekerweg 1, 6132CA Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 16. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0616, Rijksweg Noord ong. (gebied tussen de Haese en ziekenhuis), 6162 AR Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 17. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0602, Verloren van Themaatweg 2 A, 6121RG Born
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 18. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0578, Kerkepad 2, 6131 EN Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 19. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0577, Nusterweg 61, 6136XA Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 20. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0576, Rosmolenstraat 5 en 7, 6131HW Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 21. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0608, Schuttersdreef 1, 6122CT Buchten
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 22. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0504, markt 63-86 Geleen Markt 57-61 Geleen, 6161GL Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 23. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit; dossiernummer AB20.0063, Peterstraat 12 6151 EB Munstergeleen
  overig – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 24. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0631, Veersestraat 40, 6143AN Guttecoven
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 25. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0585, Liviusstraat 19, 6135HV Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 26. Gemeente Sittard-Geleen – verleend speelautomatenvergunning, Tapperie Witste Waal, dossiernummer OV20.0335, Wielewaalstraat 2, 6135 EN Sittard
  speelautomatenvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 27. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0531, Jupiterstraat 15, 6133WP Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 28. Gemeente Sittard-Geleen – verleend Exploitatievergunning incl.terras, Tapperie Witste Waal, dossiernummer OV20.0335, Wielewaalstraat 2, 6135 EN Sittard
  exploitatievergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 29. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0433, Achter de Kruiskapel 17, 6127 BX Grevenbicht (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 30. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0246, Provinciale weg 12, 6141 AB, Limbricht (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 31. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om20.0614, 3 inritten t.b.v. 6 parkeerplaatsen + stallingsgarage t.b.v. de 56 appartementen aan de Geallieerdenstraat-Eisenhowerstraat te Sittard met huisnummers 1 t/m 57, 6135BV Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 32. Gemeente Sittard-Geleen – verleend Drank- en Horecawetvergunning, Tapperie Witste Waal, dossiernummer OV20.0335, Wielewaalstraat 2, 6135 EN Sittard
  overig – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 33. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0286, Kerkepad 2, 6131 EZ Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 34. Gemeente Sittard-Geleen – Vergunningvrij bouwen; dossiernummer Om20.0588, Kempenstraat 6, 6137KL Sittard
  overig – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 35. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0426, Nachtegaalstraat 33, 6165 BH Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 36. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om19.0507, Provinciale weg 10, 6141AB, Limbricht (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 37. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld; dossiernummer Om20.0465, Frankenlaan 15, 6135HN Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 38. Gemeente Sittard-Geleen – Besluit intrekking omgevingsvergunningen milieu, zaaknummer 2020-204626, Hasseltsebaan 2, 6135 GZ Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 39. Gemeente Sittard-Geleen – Definitief Verkeersbesluit Inrichten twee parkeervakken voor het opladen van elektrische auto’s – Kromstraat Sittard
  In de Kromstraat worden twee bestaande parkeervakken ingericht voor het opladen van elektrische auto’s.
  verkeersbesluit – Sittard-Geleen – 2020-12-16
 40. Subsidieplafonds 2020 voor diverse subsidieregels
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-12-16
 41. Aangevraagde bouw van zeven windenergie-installaties op het voormalige Britse militaire vliegveld Niederkrüchten-Elmpt
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-12-16
 42. Provincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/SABIC Limburg B.V., deelinrichting Manufacturing HDPE (LD3-4), Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-12-15
 43. Bekendmaking van het besluit om aan een aangifte van vestiging ingevolge de wet BRP geen gevolg te geven
  overig – Sittard-Geleen – 2020-12-15
 44. Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/Sitech Services B.V., deelinrichting Kantoren Opslagloodsen Werkplaatsen Sitech, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-12-15
 45. Bekendmaking van het voornemen opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2020-12-15
 46. Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor de reconstructie van de weg Dijk te Grevenbicht, in de kernzone van de waterkering Nattenhoven – Grevenbicht (dijktraject 83) in de gemeente Sittard-Geleen
  watervergunning – Waterschap Limburg – 2020-12-15
 47. Bekendmaking besluit opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2020-12-15
 48. Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/Borealis Plastomers B.V., deelinrichting Borealis Plastomers, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-12-15
 49. Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/SABIC Limburg B.V., deelinrichting UHPE, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2020-12-15
 50. Provincie Limburg, ontwerpbesluit Ontgrondingenwet, Grensmaasproject, cluster Nattenhoven, Grevenbicht, Koeweide, Visserweert, 2020-202213
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-12-15
 51. Beleidsregels depositobank De Peelberg
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-12-15
 52. Provincie Limburg, besluit Wet luchtvaart, generieke ontheffing in de gehele provincie Limburg, zaaknummer 2020-207078
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-12-11
 53. Gemeente Sittard-Geleen – ontwerp van het bestemmingsplan – Unilocatie Grevenbicht/Obbicht en ontwerp van het exploitatieplan – unilocatie Grevenbicht/Obbicht
  overig – Sittard-Geleen – 2020-12-11
 54. Gemeente Sittard-Geleen – ontwerp van het bestemmingsplan – Unilocatie Grevenbicht/Obbicht en ontwerp van het exploitatieplan – unilocatie Grevenbicht/Obbicht
  overig – Sittard-Geleen – 2020-12-11
 55. Rectificatie: Gemeente Sittard-Geleen – voorontwerp van het bestemmingsplan – Klooster Sint Agnetenberg
  bestemmingsplan – Sittard-Geleen – 2020-12-10
 56. Rectificatie: Gemeente Sittard-Geleen – voorontwerp van het bestemmingsplan – Klooster Sint Agnetenberg
  bestemmingsplan – Sittard-Geleen – 2020-12-10
 57. Subsidieplafonds 2015 Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Limburg 2015
  verordeningen en reglementen – Limburg – 2020-12-10

Reacties