Bekendmakingen d.d. 10-02-2021

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Hieronder vindt u een wekelijks overzicht van links naar officiële bekendmakingen betreffende de Gemeente Sittard-Geleen.

De links werden overgenomen van overheid.nl. Daar vindt u altijd de meest recente bekendmakingen.

 1. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0642, Salviusstraat 2, 6141 LK Limbricht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-02-10
 2. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om21.0058, Hanswinkel 7 A, 6151 BN Munstergeleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-02-10
 3. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om21.0036, Stationstraat 20, 6166 CB Geleen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-02-10
 4. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval; zaaknummer 2021-201042, nabij Urmonderbaan 20a, 6167 RD Geleen.
  overig – Sittard-Geleen – 2021-02-10
 5. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om21.0064, Paardestraat 45, 6131 HB Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-02-10
 6. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om20.0669, Langereweg ong., 6121 SB Born
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-02-10
 7. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om21.0061, Raadhuisstraat 40, 6127 BL Grevenbicht
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-02-10
 8. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om21.0054, Fort Sanderbout 5, 6131 HG Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-02-10
 9. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval; zaaknummer 2021-201286, Eisenhowerstraat 265-384, 6135 AP Sittard
  overig – Sittard-Geleen – 2021-02-10
 10. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om21.0047, Nusterweg 125, 6136 KT Sittard
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-02-10
 11. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om21.0007, nabij Sittarderweg ong., 6121 XH Born
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-02-10
 12. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning geweigerd; dossiernummer Om20.0655, Pieterstraat 10, 6166 AR Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-02-10
 13. Gemeente Sittard-Geleen – Vergunningvrij kappen; dossiernummer Om21.0011, Wolfstraat 27, 6162 BB Geleen
  overig – Sittard-Geleen – 2021-02-10
 14. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0471, Weidom 15, 6137 TA Sittard (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-02-10
 15. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0471, Weidom 15, 6137 TA Sittard (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-02-10
 16. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0650, Jos Klijnenlaan 38-42, 6164 AR Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-02-10
 17. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld; dossiernummer Om20.0512, Everstraat 8, 6142 BC Einighausen
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-02-10
 18. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om21.0022, Breitnerstraat 73, 6165 VP Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-02-10
 19. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om21.0003, Endepolsstraat 5, 6164 JD Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-02-10
 20. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0441, Kluis 50B en 50C, 6165 EN Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-02-10
 21. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0197, Jan Willenstraat ong., 6166 AX Geleen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-02-10
 22. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0197, Jan Willenstraat ong., 6166 AX Geleen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-02-10
 23. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0624, Karel Doormanstraat 20, 6127 BW Grevenbicht (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-02-10
 24. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning geweigerd; dossiernummer Om21.0044, Einthovenstraat 7, 6164 GZ Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-02-10
 25. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning geweigerd; dossiernummer Om20.0649, Pieterstraat 14, 6166 AR Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-02-10
 26. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om20.0648, Overhoven 105, 6136 EC Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  omgevingsvergunning – Sittard-Geleen – 2021-02-10
 27. Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg
  overig – Maastricht – 2021-02-10
 28. Provincie Limburg, ontbrandingstoestemming d.d. 27 april 2021 of 5 mei 2021 Kummenaedestraat te Geleen
  overig – Limburg – 2021-02-09
 29. Bekendmaking van het voornemen opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2021-02-09
 30. Bekendmaking van het besluit om aan een aangifte van vestiging ingevolge de wet BRP geen gevolg te geven
  overig – Sittard-Geleen – 2021-02-09
 31. Bekendmaking besluit opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  overig – Sittard-Geleen – 2021-02-09
 32. Provincie Limburg, omgevingsvergunning CSP/Sitech Services B.V., deelinrichting Terreinen/Wegen/Kolommenbanen, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen
  omgevingsvergunning – Limburg – 2021-02-09
 33. Beleidsregel Ruim baan voor goede woningbouwplannen Sittard-Geleen
  verordeningen en reglementen – Sittard-Geleen – 2021-02-08

Reacties