Bijna halvering CO2-uitstoot Zuyderland Medisch Centrum in twaalf jaar

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De ziekenhuizen van Zuyderland zijn hard op weg om de CO2-uitstoot sterk te reduceren. Zo is er in Zuyderland Medisch Centrum nu al een reductie van 44 procent ten opzichte van 2009.

Dat meldt Zuyderland op zijn website. Zuyderland is wat beperking van de CO2-uitstoot betreft een van de koplopers binnen de topklinische ziekenhuizen in Nederland.

Ziekenhuizen en zorginstellingen hebben vanuit het Klimaatakkoord van Parijs de taak om het broeikaseffect terug te dringen. Zo moeten zij in 2030 met elkaar 50% CO2 reductie weten te realiseren, op weg naar een vrijwel CO2-vrije bedrijfsvoering in 2050. Ministerie en branches hebben hiervoor in 2018 de Green Deal Zorg 2.0 getekend. Binnen Zuyderland is daarom per 1 juli een zogenaamde routekaart vastgesteld waarin uitgewerkt is hoe de twee hoofdlocaties deze doelstelling denken te behalen. Momenteel is Zuyderland Medisch Centrum, nog negen jaar voor de ‘tussenmeting’ van 2030, met een reductie van 44% niet ver verwijderd meer van de te behalen doelstelling aan het eind van dit decennium.

Wat betreft de ziekenhuizen legt Zuyderland tot 2030 het zwaartepunt op het milieubewuster maken van de processen op locatie Sittard-Geleen. Vanaf 2030 komt, met energiezuinige nieuwbouwplannen in het verschiet, de nadruk meer te liggen op locatie Heerlen.

Uit een onderzoek van het toonaangevende ingenieursbureau Royal HaskoningDHV, dat 17 ziekenhuizen in Nederland onder de loep nam, blijkt dat Zuyderland Medisch Centrum tot een van de vijf ziekenhuizen behoort die het meest succesvol werkt aan CO2-reductie.

Reacties