Praktijkles en praktijkexamen voor verkeersregelaars

Foto: De Tuinman van Sittard-Geleen

Verkeersregelaars worden regelmatig ingezet om het verkeer in onze gemeente in goede banen te leiden.

Dat gebeurt onder andere bij wegwerkzaamheden, evenementen zoals voetbalwedstrijden of tijdens een vooraf geplande tijdelijke uitschakeling van een verkeerslicht.

Beroepsverkeersregelaars moeten voldoen aan landelijk vastgestelde eisen en moeten een cursus volgen die bestaat uit een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk.

Voor de afname van de praktijkles en het praktisch examen zijn in Sittard-Geleen twee kruispunten met verkeerslichten aangewezen: het kruispunt Dr. Nolenslaan-Nusterweg in Sittard en het kruispunt Rijksweg Centrum-Groenstraat-Beekhoverstraat in Geleen (zie foto boven dit bericht).

Als op deze kruispunten beroepsverkeersregelaars worden opgeleid, zorgt de Gemeente Sittard-Geleen ervoor dat de verkeersregelinstallatie gedurende twee dagdelen, buiten de spitsperiodes, tijdelijk gaat knipperen. Dit gebeurt geautomatiseerd via de verkeerscentrale. Gedurende die periode zorgen de verkeersregelaars dan voor de verkeersafwikkeling en leren ze hoe ze de doorgang van het verkeer voor iedereen goed en veilig kunnen regelen.

Reacties

Cookieinstellingen