Herinrichting Geleenbeek langs Parklaan in Sittard

Foto: SGN

De werkzaamheden aan de Geleenbeek in het Geleenbeekdal tussen de Middenweg en de Agricolastraat in Sittard vorderen.

Dat geldt ook voor de ontwikkeling van de plannen voor de beek langs de Parklaan tussen Agricolastraat en Voorstad. Dat project verkeert momenteel nog in de ontwerpfase, waarbij de omwonenden middels dialoogtafels en voortuingesprekken hun ideeën en wensen kenbaar hebben kunnen maken. De verzamelde input wordt samen met die specialisten en de technische onderzoeken verwerkt in het voorlopig ontwerp, dat uiteindelijk uitmondt in een definitief ontwerp.

Het definitief ontwerp komt aan bod tijdens de dialoogtafel(s) van 15 en/of 16 november.

De afgelopen weken zijn er aan de oneven zijde van de Parklaan tussen Wilhelminastraat en Voorstad proefsleuven gegraven om de juiste plekken van kabels en leidingen te bepalen. In dit deel van de Parklaan is de beek overkluisd. Het is de bedoeling de beek weer terug te brengen in het straatbeeld.

In de voortuinen bij de oneven huisnummers in de Parklaan tussen Wilhelminastraat en Agricolastraat zijn meerdere begrenzingspaaltjes uitgezet, onder meer om de toekomstige loop van de beek aan te geven.

Reacties