Bekendmakingen Sittard-Geleen van 21-04-2022 tot 27-04-2022

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Hieronder vindt u een wekelijks overzicht van links naar officiële bekendmakingen betreffende de Gemeente Sittard-Geleen.

De hier getoonde lijst met links is overgenomen van overheid.nl. Om alle voor u relevante gepubliceerde bekendmakingen te zien bezoekt u voor de zekerheid altijd zelf overheid.nl.

 1. Provincie Limburg, besluit gelijkwaardigheid FrieslandCampina Nederland B.V., Leonard Langweg 2, 6121 PA Born
  26 april 2022 – Provincie Limburg, besluit gelijkwaardigheid FrieslandCampina Nederland B.V., Leonard Langweg 2, 6121 PA Born
  » Bekijk publicatie
 2. Provincie Limburg, besluit verlengen beslistermijn VDL Nedcar B.V., Dr. Hub van Doorneweg 1, 6121RD Born
  26 april 2022 – Provincie Limburg, besluit verlengen beslistermijn VDL Nedcar B.V., Dr. Hub van Doorneweg 1, 6121RD Born
  » Bekijk publicatie
 3. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit; dossiernummer AB22.0008, Holtum Noordweg 40 6121 RE Born
  26 april 2022 – Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit; dossiernummer AB22.0008, Holtum Noordweg 40 6121 RE Born
  » Bekijk publicatie
 4. Gemeente Sittard-Geleen – verleend Exploitatievergunning, coffeeshop Genesis, dossiernummer OV22.0003, Rijksweg Zuid 88, 6161 BR Geleen
  26 april 2022 – Gemeente Sittard-Geleen – verleend Exploitatievergunning, coffeeshop Genesis, dossiernummer OV22.0003, Rijksweg Zuid 88, 6161 BR Geleen
  » Bekijk publicatie
 5. Provincie Limburg, besluit verlengen beslistermijn VDL Nedcar B.V., Dr. Hub van Doorneweg 1, 6121RD Born
  26 april 2022 – Provincie Limburg, besluit verlengen beslistermijn VDL Nedcar B.V., Dr. Hub van Doorneweg 1, 6121RD Born
  » Bekijk publicatie
 6. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om22.0017, Geldersestraat 24, 6136 AT Sittard
  26 april 2022 – Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om22.0017, Geldersestraat 24, 6136 AT Sittard
  » Bekijk publicatie
 7. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om22.0013, Europaboulevard 40 tm 58 (even), 6135 LD Sittard
  26 april 2022 – Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om22.0013, Europaboulevard 40 tm 58 (even), 6135 LD Sittard
  » Bekijk publicatie
 8. Kennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Mauritslaan 114, 6161HZ Geleen
  26 april 2022 – Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Mauritslaan 114, 6161HZ Geleen
  » Bekijk publicatie
 9. Gemeente Sittard-Geleen – Ontheffing geluidhinder APV art 4:6 lid 1, dossiernummer APV22.002, traject Sittard-Roermond
  26 april 2022 – Gemeente Sittard-Geleen – Ontheffing geluidhinder APV art 4:6 lid 1, dossiernummer APV22.002, traject Sittard-Roermond
  » Bekijk publicatie
 10. Aanvraag omgevingsvergunning voor wijzigen gebruik van een agrarisch perceel ten behoeve van uitbreiding Logistiek Centrum W.G. Salari BV, Nusterweg Sittard, kadastraal bekend STD00 K 3630
  26 april 2022 – Betreft: aanvraag op locatie Nusterweg Sittard, kadastraal bekend STD00 K 3630
  » Bekijk publicatie
 11. Kennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Engelenhof 29, 6131DE Sittard
  26 april 2022 – Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie oostelijke schootsvelden, nabij Engelenhof 29, 6131DE Sittard
  » Bekijk publicatie
 12. Besluit weigering op omgevingsvergunning regulier, Groenstraat 62, 6162ER Geleen
  25 april 2022 – Betreft: weigering omgevingsvergunning op locatie Groenstraat 62, 6162ER Geleen
  » Bekijk publicatie
 13. Aanvraag omgevingsvergunning voor tijdelijke doorstroomlokatie, Kummenaedestraat 45 6165BT Geleen
  25 april 2022 – Betreft: aanvraag op locatie Kummenaedestraat 45 6165BT Geleen
  » Bekijk publicatie
 14. Aanvraag omgevingsvergunning voor aanleggen van een tweede uitweg, Hofkamp 10, 6161DC Geleen
  25 april 2022 – Betreft: aanvraag op locatie Hofkamp 10, 6161DC Geleen
  » Bekijk publicatie
 15. Besluit op omgevingsvergunning regulier, Kromstraat 41, 6133AA Sittard
  25 april 2022 – Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Kromstraat 41, 6133AA Sittard
  » Bekijk publicatie
 16. Gemeente Geleen – inrichten 2 parkeervakken voor het laden van elektrische auto’s – Gats te Geleen
  25 april 2022 – Gemeente Geleen – inrichten 2 parkeervakken voor het laden van elektrische auto’s – Gats te Geleen
  » Bekijk publicatie
 17. Gemeente Sittard – inrichten gehandicaptenparkeerplaats – Seringenstraat te Sittard
  25 april 2022 – Gemeente Sittard – inrichten gehandicaptenparkeerplaats – Seringenstraat te Sittard
  » Bekijk publicatie
 18. Aanvraag omgevingsvergunning voor tijd­elijke door­stroo­mlokatie, Kummenaedestraat 45, 6165BT Geleen
  25 april 2022 – Betreft: aanvraag op locatie Kummenaedestraat 45, 6165BT Geleen
  » Bekijk publicatie
 19. Aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen van een nieuwbouw woonhuis, kadastraal Born, sectie I, nummer 1732
  25 april 2022 – Betreft: aanvraag op locatie kadastraal Born, sectie I, nummer 1732
  » Bekijk publicatie
 20. Besluit op omgevingsvergunning regulier, OBT00 C 877
  25 april 2022 – Betreft: aanvraag omgevingsvergunning op locatie OBT00 C 877
  » Bekijk publicatie
 21. Subsidieplafonds 2022 voor diverse subsidieregels
  25 april 2022 – Subsidieplafonds 2022 voor diverse subsidieregels
  » Bekijk publicatie
 22. Kennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Steenweg 87, 6131BD Sittard
  22 april 2022 – Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Steenweg 87, 6131BD Sittard
  » Bekijk publicatie
 23. Kennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Jupiterstraat 35, 6161XD Geleen
  22 april 2022 – Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Jupiterstraat 35, 6161XD Geleen
  » Bekijk publicatie
 24. Aanvraag omgevingsvergunning voor interne verbouwing en wijzigen van kozijn, Smithlaan 151, 6135JL Sittard
  22 april 2022 – Betreft: aanvraag op locatie Smithlaan 151, 6135JL Sittard
  » Bekijk publicatie
 25. Aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van 8 tijdelijke woonunits Moveoo, Engelenkampstraat 29, 6131JD Sittard
  22 april 2022 – Betreft: aanvraag op locatie Engelenkampstraat 29, 6131JD Sittard
  » Bekijk publicatie
 26. Kennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Holtum-Noordweg 77, 6121RE Born
  22 april 2022 – Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Holtum-Noordweg 77, 6121RE Born
  » Bekijk publicatie
 27. Aanvraag omgevingsvergunning voor OM22.0018 oostelijke schootsvelden fase 3: water in de gracht, nabij Engelenhof 29, 6131DE Sittard
  22 april 2022 – Betreft: aanvraag nabij locatie Engelenhof 29, 6131DE Sittard
  » Bekijk publicatie
 28. Kennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Watersley 31, 6132KA Sittard
  21 april 2022 – Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Watersley 31, 6132KA Sittard
  » Bekijk publicatie
 29. Aanvraag omgevingsvergunning voor aanleggen van een anjerperk en vlaggenmast, Jo Erensplantsoen 6131 EH Sittard
  21 april 2022 – Betreft: aanvraag op locatie Jo Erensplantsoen 6131 EH Sittard
  » Bekijk publicatie
 30. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om22.0003, Sportcentrumlaan 2, 6136 RX Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  21 april 2022 – Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om22.0003, Sportcentrumlaan 2, 6136 RX Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  » Bekijk publicatie
 31. Aanvraag omgevingsvergunning voor vervangen lagedruk gasleiding, Vrangendael 91, 6136JN Sittard
  21 april 2022 – Betreft: aanvraag op locatie Vrangendael 91, 6136JN Sittard
  » Bekijk publicatie
 32. Besluit op omgevingsvergunning regulier, Julianalaan 72, 6124AJ Papenhoven
  21 april 2022 – Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Julianalaan 72, 6124AJ Papenhoven
  » Bekijk publicatie
 33. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om22.0004, Allee 7, 6141 AV Limbricht (reguliere voorbereidingsprocedure)
  21 april 2022 – Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om22.0004, Allee 7, 6141 AV Limbricht (reguliere voorbereidingsprocedure)
  » Bekijk publicatie
 34. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning geweigerd; dossiernummer Om22.0009, Industrieweg, Halve Maanweg en Trierweg ongenummerd, 6121 EZ Born (reguliere voorbereidingsprocedure)
  21 april 2022 – Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning geweigerd; dossiernummer Om22.0009, Industrieweg, Halve Maanweg en Trierweg ongenummerd, 6121 EZ Born (reguliere voorbereidingsprocedure)
  » Bekijk publicatie
 35. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om22.0010 en zaaknummer 2022-011051, De Asselen Kuil 15, 6161 RD Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  21 april 2022 – Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om22.0010 en zaaknummer 2022-011051, De Asselen Kuil 15, 6161 RD Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  » Bekijk publicatie
 36. Kennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Annastraat 30, 6161GZ Geleen
  21 april 2022 – Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Annastraat 30, 6161GZ Geleen
  » Bekijk publicatie
 37. Subsidieplafonds 2022 voor diverse subsidieregels
  21 april 2022 – Subsidieplafonds 2022 voor diverse subsidieregels
  » Bekijk publicatie
 38. Nadere subsidieregels gebiedsgerichte maatregelen programma Natuur 2021-2023
  21 april 2022 – Nadere subsidieregels gebiedsgerichte maatregelen programma Natuur 2021-2023
  » Bekijk publicatie
 39. Nadere subsidieregels Erfgoed 2022-2023
  21 april 2022 – Nadere subsidieregels Erfgoed 2022-2023
  » Bekijk publicatie
 40. Nadere subsidieregels sportevenementen 2022-2023
  21 april 2022 – Nadere subsidieregels sportevenementen 2022-2023
  » Bekijk publicatie

Reacties

Cookieinstellingen