Grote zorgen bij winkeliers Oud-Geleen vanwege energiekosten

<em>Oud-Geleen</em>
Oud-Geleen
Foto: SGN

De Winkeliersvereniging Oud-Geleen wil in gesprek met het College van B&W naar aanleiding van de crisis die wordt veroorzaakt door de enorme stijging van de energieprijzen.

De Winkeliersvereniging rept van “een zodanige stijging dat veel ondernemers in onze dorpskern van Oud-Geleen langzamerhand geen idee meer hebben hoe ze hun onderneming in leven kunnen houden.”

De problemen zijn vanzelfsprekend niet voor elke ondernemer even groot, maar ze hebben allemaal te maken met fors opgelopen energiekosten. De voorschotten lopen op tot 7.500 en soms zelfs 10.000 euro per maand. Deze crisis volgt op de coronacrisis, die de ondernemers al confronteerde met forse inkomensderving en die voor veel ondernemers heeft geleid tot interen op het eigen vermogen. Momenteel hebben ondernemers grote moeite met het vinden van personeel.

Voor de lagere en middeninkomens wordt gedacht aan allerlei maatregelen om de pijn ten gevolge van de oplopende energiekosten te verzachten. De Winkeliersvereniging van Oud-Geleen vreest dat de (kleine) ondernemer weer eens buiten de boot gaat vallen. “Van de verlaging van de energiebelasting heeft iedereen voordeel maar van bijvoorbeeld een btw-verlaging heeft een ondernemer geen enkel voordeel. Ook bij andere genoemde mogelijke tegemoetkomingen lijken ondernemers buiten de boot te vallen.”

Doorberekenen van de gestegen kosten aan de klant is volgens de ondernemers niet meer mogelijk, omdat de stijgingen veel te hoog zijn. Verder verwachten de ondernemers dat de situatie niet snel ten goede zal veranderen. “Versneld verduurzamen is wellicht een optie maar ook dat zal van de ondernemers financiële offers vragen waarvan maar de vraag is of die gebracht kunnen worden.” Bovendien is een deel van Oud-Geleen beschermd dorpsgezicht en daar kunnen niet altijd normale verduurzamingsmaatregelen getroffen worden.”

De Winkeliersvereniging Oud-Geleen wil daarom graag over de ontstane situatie in gesprek met het College van B&W om te bezien welke mogelijkheden er op korte termijn en op langere termijn zijn om te zorgen dat (ook) in Oud-Geleen een levensvatbaar ondernemersklimaat kan blijven bestaan.

Reacties

Cookieinstellingen