EP-lijsttrekker D66 Gerbrandy op werkbezoek in Limburg

Foto: D66

In de aanloop naar de Europese verkiezingen bracht Europees Parlement-lijsttrekker Gerben-Jan Gerbrandy van D66 een werkbezoek aan Limburg.

De werkbezoeken met Statenfractie en de gemeenteraadsfractie van D66 in Sittard-Geleen betroffen klimaat en waterveiligheid.

Gerbrandy bezocht samen met D66-fractievoorzitter Sittard-Geleen, nu tevens kandidaat voor de Europese verkiezingen (Nr. 11), Pepijn Pi Van de Venne en onder anderen Statenleden Leon Vaessen, Marlou Jenneskens, Anne Wesseling en regiovoorzitter Björn Bonten de projecten ‘Drielandenpark’ en ‘Community on Floods’. De projecten staan in het teken van milieubescherming en veilige waterhuishouding als gevolg van klimaatverandering.

Binnen het Drielandenpark, gelegen in de Euregio Maas-Rijn, werken de Belgische, Duitse en Nederlandse overheden samen op het gebied van milieukwaliteit, ruimtelijke ordening en natuur- en landschapszorg. “Het doet goed om te zien dat er in Limburg en de Euregio Maas-Rijn via een Europese manier wordt samengewerkt om men in dit gebied te helpen en ondersteunen in transities naar duurzame landbouw, groene verbindingen, waterkwaliteit en overstromingsbescherming. Absoluut een projectvoorbeeld van grenzeloos denken dat ik meeneem naar Brussel voor input”, aldus Gerbrandy. Europese fondsen en het stimuleren van onderlinge contacten vormen de basis van dit project.

D66-fractievoorzitter Pepijn Pi Van de Venne geeft aan dat het daarnaast goed is dat via het ‘EMfloodResilience-project’ actief werk wordt gemaakt van maatregelen om overstromingen tegen te gaan. “We liggen met Zuid-Limburg in het laagste gebied van de Euregio. Na de Watersnood in 2021 – die ook onze gemeente Sittard-Geleen trof – is grensoverschrijdende samenwerking op waterhuishouding een essentieel onderdeel voor onze veiligheid en klimaatadaptatie binnen de regio. Met samenwerking op weermeetinstrumenten, risico-effecten en een droogte- en vegetatieaanpak ligt er een effectieve strategie”, aldus Pi Van de Venne.

“Het zijn waardevolle projecten die we bezoeken hier in de Euregio, waar de Limburgers groot belang bij hebben. De projectbijdragen, onder andere van Interreg, hebben het startschot gegeven voor ‘EMfloodResilience’. Echter, het structureel maken van dit soort klimaat- en natuurprojecten is onmisbaar in de stap naar een duurzame toekomst. We zullen hier uiteraard een vervolg aan geven door te kijken hoe we bijvoorbeeld vanuit verschillende gemeenten, zoals Sittard-Geleen, de Provincie Limburg en Europa van project naar structurele basis kunnen gaan”, zo geven D66-Statenleden Leon Vaessen en Anne Wesseling aan.

De recent verkozen regiovoorzitter Björn Bonten prijst Gerbrandy voor zijn aanwezigheid in Limburg. “Het doet mij goed dat onze Europese voorman Gerben-Jan oog heeft voor de regio en hierin optrekt met de politieke D66-fracties en onze Limburgse EP-kandidaten. Dit brengt Europa en Brussel dicht naar de mensen, zeker nu de Europese verkiezingen in zicht zijn”.

Cookieinstellingen