Veel akkerbouwers verliezen inkomsten door weersextremen

Foto: SGN

Ruim zes op de tien akkerbouwers hebben door toenemende weersextremen minder inkomsten uit de oogst van aardappelen, suikerbieten, uien en graan, meldt Nieuwe Oogst.

Het agrarische vakblad baseert zich op een peiling onder ruim vijfhonderd akkerbouwbedrijven in Nederland.

Vier op de tien ondernemers verwachten 10 tot 20 procent opbrengstverlies dit jaar en een derde denkt dat de opbrengst met minder dan 10 procent afneemt. Bijna een vijfde weet het niet precies.

Ruim 65 procent van de akkerbouwers beschouwt wateroverlast als het grootste risico, gevolgd door droogte met 59 procent. Driekwart van deze boerenbedrijven neemt al maatregelen tegen de extremere weersomstandigheden. Ze voeren water af uit de bodem en beregenen meer.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 37 procent van de akkerbouwers financieel sterk genoeg is om inkomstenderving door weersextremen op te vangen. Bijna de helft denkt zich te kunnen indekken door zelf een financiële buffer op te bouwen.

Cookieinstellingen