Impuls voor heren-tophandbal in Sittard-Geleen

Sittardia, Geonius Vlug & Lenig en Kembit-Lions hebben de afgelopen maanden de huidige situatie van het herenhandbal Sittard-Geleen geanalyseerd.

Er is besloten om een nieuwe impuls aan het herenhandbal te geven door de samenwerking op teamniveau te intensiveren. Ook is de ambitie uitgesproken om de ontwikkeling en begeleiding van talenten samen verder te versterken.

Sittardia en Geonius Vlug & Lenig gaan daartoe diverse prestatieve heren jeugdteams vanaf de C-jeugd vormgeven. Er komt een eredivisieteam onder de vlag van beide verenigingen.

Kembit-Lions blijft spelen in de BeNe-League en draagt de twee talententeams Lions 2 en Lions Youth (A-jeugd) over aan de samenwerkende verenigingen. Door deze samenwerking is talentontwikkeling voor het herenhandbal in Sittard- Geleen duurzamer gegarandeerd.

Achtergronden

Het herenhandbal in de gemeente Sittard-Geleen wordt – net als in vele andere sporten – geconfronteerd met een beperkte aanwas van jonge handballers bij de handbalverenigingen. Oorzaken hiervan zijn o.a. de concurrentie met andere vrijetijdsbestedingen en de autonome daling van de bevolking. Mede door de coronacrisis zien de betrokken besturen een aantal effecten optreden: spelers maken andere keuzes qua vrijetijdsbesteding en voor de bezetting van de teams moeten spelers soms sneller doorstromen dan past bij hun ontwikkelproces. Daarnaast zijn er onzekerheden over de ontwikkeling van sponsoring. Breedtesport en topsport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de versterking van de wederkerige wisselwerking tussen handbalplezier en handbalopleiding wordt de samenwerking duurzamer.

Centraal staat daarom het streven naar een kwalitatief sterk opleidingsprogramma. Doel hierbij is jonge handballers de mogelijkheid te bieden in Sittard-Geleen door te stromen richting tophandbal (BeNe-League/Eredivisie), zonder daarbij het belang van de breedtesport uit het oog te verliezen. Kansen worden vooral gezien in het doorvoeren van één technische ontwikkellijn, de versterking van het technisch kader, het efficiënt en effectief inzetten van beschikbare menskracht en middelen.
Een start wordt voorbereid voor het nieuwe seizoen 2021-2022.

De hoofdlijnen van het plan:

De handen ineenslaan op jongens C- en B-niveau (waarbij op C-niveau er eveneens al een samenwerking bestaat tussen Sittardia en NOAV);

Lions Youth (A-jeugd) en het talenteam Lions 2 inbedden in de verenigingsstructuur, waarbij de verenigingen verantwoordelijk zijn voor deze teams. De teams zullen gaan spelen als combinatieteam onder de naam: V&L-Sittardia Combinatie. Beide teams zullen deelnemen aan landelijke competities;

Er wordt door de stakeholders een gezamenlijke technische commissie opgericht en een technische visie voor het herenhandbal in Sittard-Geleen geïmplementeerd.

Cookieinstellingen