Besluitenlijst Week 29 2018

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 29 van 2018 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt

Besluitenlijst Week 29 2018

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Onderzoeksrapport Chemie in samenwerking – veiligheid op het industriecomplex Chemelot
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Rob Driessen
Telefoon: 046-4778567
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Vragen artikel 43 RVO inzake grap Tommy Wieringa op VNG Congres
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Karlijn van der Graaf
Telefoon: 046-4778573
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Innovatie en vernieuwing van digitale data-opslag
Het college besluit de bestaande opslag van digitale data op de eigen locatie, die inmiddels qua technologie en uitbreidingsmogelijkheden verouderd is, te vervangen door een moderne en innovatieve oplossing met een koppeling naar de ‘cloud’.
Informatie: Marc Mestrom
Telefoon: 046-4777777
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake uitstraling van stad, onkruid omissie maaien grasstroken
Het college besluit:

 • Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 • Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Ron Grooten
Telefoon: 046-4778685
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO slechte bereikbaarheid Steenweg als gevolg van o.a. de aanleg van Het Groene Net
Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Rob van Kaldekercken
Telefoon: 046-4777257
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Omleidingen goederenvervoer per spoor Sittard-Heerlen-Herzogenrath
Het college besluit:

 • Een regionale bestuurlijke antwoordbrief te sturen aan de Staatssecretaris met vermelding van onze voorwaarden voor medewerking.
 • Een brief aan de gemeenteraad en wijkplatforms te sturen.

Informatie: Edwin Pirson
Telefoon: 046-4778707
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten

Vragen ex artikel 43 RVO inzake gastouderopvang
Het college besluit:

 • Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 • Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Jan-Maarten van Dongen
Telefoon: 046-4778540
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Berry van Rijswijk

Reacties

article
139528
Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180810/besluitenlijst-week-29-2018/
2018-08-10T09:05:16+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2016/07/19212425/stadhuis-sittard-gemeentehuis.jpg
Besluitenlijst
Gemeenteberichten, Nieuws