Begroting 2019 door raad vastgesteld

Foto: Sittard-Geleen

De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft in de nacht van 14 op 15 november 2018 de begroting 2019, de derde rapportage en de belastingtarieven vastgesteld.

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn twee wijzigingen doorgevoerd. Daarnaast is een tiental moties aangenomen waarin de raad het college onder andere vraagt om een aantal bezuinigingsmaatregelen nog eens onder de loep te nemen.

Er komt voor minder-draagkrachtigen in de gemeente die een hond hebben een kwijtscheldingsregeling voor de hondenbelasting die betaald moet worden voor de eerste hond. De kosten hiervan, naar verwachting 40.000 euro, worden betaald uit een verhoging van de toeristenbelasting. Ook heeft de raad besloten om een streep te zetten door de voorgestelde bezuiniging op bijzondere bijstand. Dit wordt bekostigd door de ozb-belasting met nog eens 0,4 procent te verhogen.

Bij de presentatie van de begroting, een maand geleden, werd al bekend dat Sittard-Geleen flink moet bezuinigen. Het gaat om een bedrag van ruim 11 miljoen euro. Sittard-Geleen moet dit jaar extra fors bezuinigingen omdat enerzijds de inkomsten die de gemeente krijgt van het Rijk tegenvallen en anderzijds met name de jeugdzorg extra geld kost. Daarnaast is gebleken dat verschillende oude bezuinigingsopdrachten niet gerealiseerd konden worden waardoor er uiteindelijk meer geld uitgegeven moet worden dan gepland. En ook de buffer om financiële tegenvallers op te vangen, moet worden verhoogd.

Dat de bezuinigingsmaatregelen veel inwoners van de gemeente direct raken, realiseert zowel het college als de raad zich. Maar de financieel toezichthouder ziet streng toe op het feit dat er tegenover de geplande gemeentelijke uitgaven evenveel inkomsten moeten staan. Om het tekort van 11 miljoen weg te werken is een keur van maatregelen opgenomen in de begroting, variërend van belastingverhoging tot bijvoorbeeld het aanpassen van het onderhoudsniveau in de openbare ruimte.

Een aantal bezuinigingsvoorstellen heeft de afgelopen weken voor beroering gezorgd in de gemeente. Bijvoorbeeld het voorstel om te besparen op muziek- en dansonderwijs (Artamuse). Die bezuiniging gaat in 2020 in. Voor die tijd wil de raad weten hoe Artamuse en cultuurbedrijf De Domijnen de toekomst van het muziek- en dansonderwijs zien en hoe dit in andere gemeenten in het land georganiseerd is.

Ook het schrappen van het mantelzorgcompliment, het verlagen van het onderhoudsniveau in de openbare ruimte, de bezuiniging op Kansen voor Kinderen en op begeleiding naar werk en de verhoging van de hondenbelasting waren voor veel partijen in de raad gevoelige onderwerpen. De raad heeft daarvan bepaald dat burgemeester en wethouders moeten nagaan of deze bezuinigingen kunnen worden verzacht. Belangrijk hierbij is de rol van de financieel toezichthouder, die dit plan moet goedkeuren.

Daarnaast heeft de raad besloten om, zodra er financiële mogelijkheden zijn, te bekijken of de woonlasten en de belasting die bedrijven moeten betalen, verlaagd kunnen worden. Ook wordt dan nagegaan of het onderhoudsniveau van de openbare ruimte kan worden verhoogd. En als er financiële mogelijkheden zijn, wordt ook gekeken naar het verlagen of afschaffen van de hondenbelasting en vindt er een onderzoek plaats naar gedifferentieerde parkeertarieven.

Parallel aan deze bezuinigingsronde houdt het college een dialoog met de samenleving. Op basis daarvan worden in de eerste helft van 2019 keuzes gemaakt over het beleid van de komende jaren. Zoals het er nu uitziet is er voor het uitvoeren van deze beleidskeuzes vanaf het jaar 2021 vijf miljoen euro per jaar beschikbaar.

Reacties

article
147693
De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft in de nacht van 14 op 15 november 2018 de
https://sittard-geleen.nieuws.nl/gemeenteberichten/20181116/begroting-2019-raad-vastgesteld/
2018-11-16T21:10:44+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2018/10/12160044/sluitende-programmabegroting-2019-sittard-geleen.jpg
begroting Sittard-Geleen
Gemeenteberichten