Besluitenlijst Week 04 2020

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen waarover het College van Burgemeester en Wethouders van Sittard-Geleen in week 04 van 2020 een besluit heeft genomen.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.

Besluitenlijst Week 04 – 2020

Herbenoeming lid commissie bezwaarschriften, de heer mr. E. Boersma
Het college besluit de heer mr. E. Boersma te herbenoemen als lid van de commissie bezwaarschriften voor een periode van maximaal vier jaar.
Informatie: Kelly Ummels-Schmitz
Telefoon: 046 4777872
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Overgangsaddendum bevoegdheden Vixia BV
Het college besluit in te stemmen met de overgangsaddendum inzake bevoegdheden Vixia BV.
Informatie: Audrey Cortlever
Telefoon: 046 4777834
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

Beleidsregel Intrekking indicatie Wsw 2020
Het college besluit:

  1. In te stemmen met de beleidsregel “Intrekken indicatie Wsw, beleidsregel voor de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein, 2020”.
  2. De “beleidsregels intrekken indicatie Wsw, beleidsregels voor de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein, versie 4” in te trekken.

Informatie: Audrey Cortlever
Telefoon: 046 4777834
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw
Het college besluit:

  1. In te stemmen met wijziging van artikel 13, lid 2 en het vervallen van artikel 19, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw.
  2. De gemeenteraad voor te stellen hiermee in te stemmen conform het raadsvoorstel en wijzigingsbesluit in de raadsvergadering van 5 maart 2020.

Informatie: Audrey Cortlever
Telefoon: 046 4777834
E-mail: [email protected]
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

Reacties