Timecapsule Global Goals naar Sittard-Geleen

Foto: HH

Het college van de gemeente Sittard-Geleen heeft in januari besloten om het mondiale beleid van de gemeente te laten aansluiten bij de Global Goals, opgesteld door de VN.

Dit zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen waaraan van 2000-2015 is gewerkt. De zeventien Global Goals worden gekoppeld aan een wereldwijde campagne voor de periode van 2016 tot 2030. Uiteraard is het beoogde resultaat de wereld voor iedereen beter te maken.

Sittard-Geleen is sinds 2010 een Millenniumgemeente en sluit zich nu logischerwijs aan bij de Global Goals campagne. De Vereniging Mondiaal Beleid is de uitvoerende partner van dit beleid en spant zich in om de campagne tot kapstok van haar handelen te maken. Om de Global Goals bij alle Nederlanders nadrukkelijker onder de aandacht te brengen, reist dit jaar een Timecapsule door het hele land, waarin burgemeesters en wethouders hun wens voor 2030 kunnen posten. Deze wensen worden in 2030 ook daadwerkelijk opengemaakt.

Sittard-Geleen heeft de primeur om als eerste Limburgse gemeente de Timecapsule te mogen vullen met een wens voor 2030.

Op maandag 15 februari arriveerde de Timecapsule op het Trevianum. Leerlingen van drie havo-klassen verstuurden hun digitale wens voor de wereld in 2030. Wethouder Bert Kamphuis postte namens de gemeente onderstaande wens in de capsule.

De gemeente Sittard-Geleen ondersteunt de Global Goals voor duurzame ontwikkeling. Door een actief beleid gericht op de bevordering van particuliere integratie en tolerantie leveren wij ook op lokaal niveau een bijdrage aan meer bewustzijn, solidariteit en de vermindering van ongelijkheid. Mijn wens voor de toekomst is, dat iedereen, waar ook ter wereld, ongeacht afkomst, huidskleur, religie en seksuele geaardheid, volwaardig kan participeren in onze samenleving.

Bert Kamphuis, wethouder mondiaal beleid
Gemeente Sittard-Geleen

Cookieinstellingen