Vraagtekens bij verkiezingsreclame in het buitengebied

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Toen Guus Queisen reclameborden van politieke partijen in het buitengebied zag opduiken moest hij denken aan een beroemde passage uit George Orwell’s boek Animal Farm.

Het gelijkheidsbeginsel is kennelijk nogal rekbaar, zo vindt hij. In 2015 ontving Guus een brief van de gemeente waarin hij werd gesommeerd om direct een reclamebord dat iemand in een wei van Guus had geplaatst te verwijderen. “Ik was niet op de hoogte van een verordening die het plaatsen van welke reclame-uiting dan ook in het buitengebied verbiedt. Als dat niet mag, dan houd ik me daar uiteraard aan.” Wanneer hij het bord had laten staan dan had hem dat een boete van 2500 euro opgeleverd.

Onlangs maakte de gemeente de reclameregels voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend. Daarin staat onder meer dat het is toegestaan om op particulier terrein vrij campagne te voeren, mits er geen (verkeers)gevaar, hinder of overlast wordt veroorzaakt. Daarvoor is geen vergunning nodig. Het gaat hier om tijdelijke reclameregels.

“En kennelijk geldt daarvoor dan ook niet de verordening die het de gewone burger verbiedt om welke reclame-uiting dan ook in het buitengebied te plaatsen. Dat vind ik bijzonder krom,” zo stelt Queisen. “Politieke partijen en kandidaat-raadsleden zouden zich hier toch iets van hun voorbeeldfunctie moeten aantrekken, dunkt me.”

Gelijkheidsbeginsel in Sittard-Geleen?? Ik kreeg een brief van de gemeente om een (niet-commerciële) reclame-uiting uit…

Geplaatst door Guus Queisen op maandag 12 maart 2018

Reacties