Coronavirus en evenementen in Sittard-Geleen op 29 februari en 1 maart 2020

Foto: CC0 Pete Linforth via Pixabay

In aansluiting op het advies van GGD Zuid Limburg heeft Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan de gemeenten langs de Duitse grens het advies gegeven om publieksevenementen, waar veel bewoners van de grensregio’s samenkomen, zoveel mogelijk te vermijden.

Dit advies houdt verband met de toename van het aantal corona-virus besmettingen in de aangrenzende Duitse gemeenten.

Het gaat hier dus specifiek om die gebieden, waarin de landsgrens in het dagelijks leven geen rol speelt, omdat men woont, werkt en recreëert over de grens heen. Er is hier sprake van geografisch geïntegreerde gemeenschappen. Met deze maatregel proberen de gemeenten verspreiding te voorkomen en te vertragen.

Per grensgemeente (mogelijk per kern) wordt gekeken voor welke specifieke evenementen een risico wordt verwacht. De gemeente neemt dan met de organisator van het evenement contact op om samen te kijken naar gepaste maatregelen. Dit beleid heeft – gegeven de specifieke lokale/regionale situatie – de steun van het RIVM.

Voor Sittard-Geleen betekent dit dat er géén aanleiding is om dit weekeinde evenementen niet door te laten gaan.

Maandag 2 maart komen de burgemeesters van betreffende gemeenten samen om de situatie opnieuw te bekijken aan de hand van de tegen die tijd beschikbare informatie en ontwikkelingen. Tot die tijd is dit beleid geldend.

Overigens is het belangrijk om de standaard hygiënemaatregelen op te volgen als u een evenement wilt bezoeken:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Antwoorden op veel gestelde vragen over het coronavirus langs de Duitse grens zijn te vinden op de website van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Dit weekeinde kunt u met vragen terecht op telefoonnummer: 0251-260960.

Reacties