Bomenplan Helwig Kozijnen en Voedselbos Sittard-Geleen

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

In het collegeprogramma ‘Vernieuwend Verbinden’ van Provincie Limburg is de ambitie opgenomen om binnen twee Statenperiodes 1 miljoen bomen te planten.

Helwig Kozijnen uit Geleen en het burgerinitiatief Voedselbos Sittard-Geleen (voortkomend uit Plök! hoogstamfruitbomen) trekken samen op om de gemeente Sittard-Geleen bosrijker en groener te maken.

Eén miljoen bomen begint met één boom

Voedselbos Sittard-Geleen wil in 2020 met een voedselbos starten: een kleinere variant is bedoeld voor educatie, scholing en onderzoek, een groter voedselbos dient als productiebos voor voedsel. Als aanvulling op de traditionele landbouw.

Helwig is al jaren bezig met het thema ‘verduurzamen’; de aanplant van bomen in de eigen gemeente voelt als een volgende maar vooral logische stap. Helwig en het Voedselbos Sittard-Geleen tasten de komende maanden af hoe de productie van voedsel én de productie van hout samen gaan. Voor beide varianten geldt: het is bedoeld voor de lokale markt, voor lokale ideeën.

Als symbolische aftrap zullen Helwig en Voedselbos Sittard-Geleen – zodra dat gegeven de omstandigheden verantwoord is – een eerste boom planten om het traject voedselbos en bosbouw te starten. Wanneer het zover is wordt nog bekendgemaakt.

De boom wordt zichtbaar geplant bij de timmerfabriek aan de Tomeikerweg 101 in Geleen als belofte om 90.000 bomen (voor elke inwoner één boom). Die belofte heeft de steun van de Sittard-Geleense gemeenteraad.

Reacties