Burgemeester heeft beleidsregels ‘Drugshandel op straat’ vastgesteld

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

In de strijd tegen drugshandel op straat heeft de burgemeester op 15 oktober 2020 de beleidsregels ‘Drugshandel op straat’ vastgesteld.

De regels zijn op 24 oktober 2020 ingegaan.

De beleidsregels beschrijven hoe de burgemeester omgaat met de bevoegdheid om drugsdealers op straat een dwangsom op te leggen. Dit is geen boete, maar een waarschuwingsmiddel om de overtreding te beëindigen.

Na ontvangst van informatie van de politie over een straatdealer wordt aan deze overtreder zo spoedig mogelijk de dwangsom opgelegd van vijfduizend euro. Wanneer dezelfde persoon de overtreding vervolgens wéér begaat, moet hij/zij het bedrag daadwerkelijk binnen zes weken betalen.

Drugshandel op straat leidt tot overlast en een onveilig gevoel bij de inwoners. De beleidsregels zijn preventief bedoeld en hebben als doel herhaling te voorkomen.

Voor overtreders van het verbod om inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te hebben, gold een dergelijke dwangsom al. Sinds 2018 zijn 20 dwangsommen opgelegd. Als gevolg van herhaling hebben twee overtreders de dwangsom daadwerkelijk moeten betalen.

Reacties