Vragen GroenLinks naar aanleiding van hoger warmtetarief

Foto: SGN

Na de Stadspartij heeft nu ook de gemeenteraadsfractie van GroenLinks het College van B&W vragen gesteld naar aanleiding van de verhoging van de warmtetarieven.

Uit diverse bronnen is vernomen dat er dit jaar een forse verhoging voor de warmtetarieven zit aan te komen voor inwoners van onze gemeente. De tariefverhoging is puur gebaseerd op de landelijk doorgevoerde tariefverhoging warmtenetten van Ennatuurlijk.

De tariefverhoging van Ennatuurlijk zorgt er daarmee ook voor dat inwoners die aangesloten zijn op een duurzame warmtebron, honderden euro’s per jaar meebetalen aan gasgestookte projecten van Ennatuurlijk in de rest van Nederland. Een gemiddelde klant gaat 28 euro per maand meer betalen bij Ennatuurlijk.

Omdat de tariefsverhoging voor huishoudens die zijn, of nog worden aangesloten op Het Groene Net (HGN) zeer nadelig kan uitpakken en erg onrechtvaardig kan overkomen stelt de GroenLinks-fractie onderstaande vragen aan het College van B&W:

  1. Welke tariefverhoging heeft HGN doorberekend aan haar afnemers?
  2. Heeft de gemeente invloed op het tarief? Heeft de verwatering van de aandelen geleid tot minder invloed op de tariefstelling?
  3. Klopt het dat de afnemers van warmte in Sittard-Geleen meebetalen aan de kosten van bijstook elders in het land? Wat vindt het college daarvan?
  4. Indien ook klanten van HGN met een forse tariefstijging te maken krijgen, hoe kan de gemeente dan helpen de kosten van die klanten te drukken?
  5. Wat doet de tariefstijging met het vertrouwen van klanten en potentiële klanten van HGN? En wat betekent dit voor Proeftuin Aardgasvrije Wijk (PAW) Limbrichterveld Noord?
  6. Tot wanneer is het aanbod geldig dat door HGN aan woningeigenaren in de Proeftuin Aardgasvrije Wijken is gedaan?
  7. Wanneer wordt het investeringsbesluit verwacht? Wanneer start de aanleg van HGN in de proeftuin?

Reacties

Cookieinstellingen